§ 49 Ahlaisten monitilakoulu, toteutussunnittelu KORJATTU

Lataa 

PRIDno-2022-5988

Päätöspäivämäärä

18.11.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Tilayksikön päällikkö päättää yksikössään suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, kun arvo on enintään 200 000 euroa. Halvimmat kokonaishinnat antoivat:

- Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, Arkkitehtitoimisto Küttner Ky (0136628-2)

- Rakenne- ja geosuunnittelu, Sweco Rakennetekniikka Oy (26354392)

- LVIA-suunnittelu, Rejlers Finland Oy (0765069-8)

- Sähkösuunnittelu, Karawatski Oy (0738265-4)

 

 

Kuvaus

Tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikkö on tehnyt tarjouspyynnön Cloudia hankintajärjestelmän kautta avoimella menettelyllä Ahlaisten koulun suunnittelusta. Tarjousta pyydettiin toistamiseen, koska ensimmäisellä kerralla oli rakenne- ja geosuunnittelun osa-alueessa virhe. Kaikkien suunnittellualojen (ARK, RAK-GEO, LVIA ja SÄH) tarjoukset pyydettiin samalla tarjouspyynnöllä ja suunnittelualat oli jaettu eri osa-alueisiin. Perusteena hankinnalle on halvin kokonaishinta.

Tarjoukset tuli jättää 14.11.2020 klo 12.00 mennessä.

Tarjouksia saatiin yhteensä 19 kappaletta.

Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:

A-Insinöörit Suunnittelu Oy (0211382-6),  Rakenne- ja geosuunnittelu

Arkkitehtipalvelu Oy (2254286-3), Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy (2307694-8), - Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtitoimisto Küttner Ky (0136628-2), Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Etteplan Finland Oy (1538517-7), Sähkösuunnittelu

Etteplan Finland Oy, Pori (1538517-7), LVIA-suunnittelu

FCG Finnish Consulting Group Oy (1940671-3),
- Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
- Rakenne- ja geosuunnittelu
- LVIA-suunnittelu
- Sähkösuunnittelu

Granlund Tampere Oy (FI11089258),
- LVIA-suunnittelu
- Sähkösuunnittelu

Karawatski Oy (0738265-4),
- Sähkösuunnittelu

LVI-insinööritoimisto Vahvacon Oy (0749534-1), LVIA-suunnittelu

Rejlers Finland Oy (0765069-8), LVIA-suunnittelu

Rejlers Finland Oy (0765069-8), Sähkösuunnittelu

RTC Vahanen Turku Oy (1643714-3), Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
- Rakenne- ja geosuunnittelu

Senewa LS Oy (FI26130575), LVIA-suunnittelu

Sitowise Oy (2335445-0), RAK Tarjoukset
- Rakenne- ja geosuunnittelu

Sitowise Oy (FI23354450)
- LVIA-suunnittelu
- Sähkösuunnittelu

Suunnittelutalo PPG OY (FI21244549),
- Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
- Rakenne- ja geosuunnittelu

Sweco Rakennetekniikka Oy (26354392)
- Rakenne- ja geosuunnittelu

Sweco Talotekniikka Oy (0957613-7)
- LVIA-suunnittelu
- Sähkösuunnittelu

Liite: tarjousvertailu

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Ahlasiten monitilakoulun toteutussuunnttelu hankitaan seuraavilta konsulteilta:

- Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, Arkkitehtitoimisto Küttner Ky (0136628-2)

- Rakenne- ja geosuunnittelu, Sweco Rakennetekniikka Oy (26354392)

- LVIA-suunnittelu, Rejlers Finland Oy (0765069-8)

- Sähkösuunnittelu, Karawatski Oy (0738265-4)

Allekirjoitus


Mikko Viitala, Tilayksikön päällikkö, Tekninen toimiala, Tilayksikkö

Organisaatiotieto

Tilayksikkö