§ 47 Liputussopimus, Porin Poliisitalo, Satakunnankatu 5

Lataa 

PRIDno-2022-5782

Päätöspäivämäärä

3.11.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Tilayksikön päällikkö päättää yksikössään suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, kun arvo on enintään 200 000 euroa.

Kuvaus

Porin Toimitilat Oy:n (tilaaja) ja Porin kaupungin, Teknisen toimialan (palvelun tuottaja) välille on laadittu sopimusluonnos lippujen nostosta ja laskusta Porin Poliisitalo-kokonaisuuden etupihalla sisäministeriön määritteleminä virallisina ja vakiintuneina liputuspäivinä kiinteähintaisena palveluna 1250 euroa/kalenterivuosi + alv 24 %. Kiinteä hinta ajanjaksolla 1.11.-31.12.2022 on 250 euroa + alv 24 %. Erillistilaukset laskutetaan tuntihintaperusteisena palveluna laskutushinnaston mukaan. Lippujen, lipputankojen sekä näihin liittyvien varusteiden kustannuksista vastaa tilaaja. Palvelun tuottajalle luovutetaan viisi Suomen lippua sekä viisi valtion viranomaislippua ns. leijonasiniristilippua. Sopimukseen sisältyy lippujen pesu, kuivaus ja säilytys. Sopimus on voimassa 1.11.2022-31.12.2023.

Päätös

Päätän, että liputussopimus tehdään sopimusluonnoksen mukaan.

Allekirjoitus

Mikko Viitala, Tekninen toimiala, Tilayksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Porin kaupunki