§ 3 Myötätuulen koulu, alakattotyöt

Lataa 

PRIDno-2022-6654

Päätöspäivämäärä

9.1.2023

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Tilayksikön päällikkö päättää yksikössään suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, kun arvo on enintään 200 000 euroa. Hinnaltaan halvimman tarjouksen Myötätuulen koulun alakattotöistä antoi RoseCon Acoustic Oy.

Kuvaus

Projektipäälliikö Rami Lahti AFRY AB:sta on pyytänyt tarjoukset kolmelta toimittajalta Myötätuulen koulun alakattotöistä. Perusteena hankinnalle on halvin kokonaishinta.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat:

Inlook Oy

Sisustus-Nummi Oy

RoseCon Acoustic Oy

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Liitteet:

Vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

 

Päätös

Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Myötätuulen koulun alakattotyöt hankintaan RoseCon Acoustic Oy:ltä.

Allekirjoitus

Mikko Viitala, yksikön päällikkö, Tekninen toimiala Tilayksikkö

Organisaatiotieto

ICT-yksikkö