§ 50 Palvelukoti Mäntylinna, jäteastiasuojien hankinta

Lataa 

PRIDno-2022-6286

Päätöspäivämäärä

22.11.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Tilayksikön päällikkö päättää yksikössään suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, kun arvo on enintään 200 000 euroa. Hinnaltaan halvimman tarjouksen Palvelukoti Mäntylinnan jäteastiasuojista antoi Tokset Oy, jonka tarjous sisältää myös asennuksen.

Kuvaus

Tilayksikön toimitilojen ylläpitopalvelujen toimintayksikkö on pyytänyt 1.11.2022 tarjoukset kahdelta toimittajalta Palvelukoti Mäntylinnan jäteastiasuojista. Perusteena hankinnalle on halvin kokonaishinta.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat:

Lehtovuori Oy

Tokset Oy

Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Liitteet:

Vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Palvelukoti Mäntylinnan jäteastiasuojat hankitaan Tokset Oy:ltä.

Allekirjoitus

Mikko Viitala, Tilayksikön päällikkö, Tekninen toimiala, Tilayksikkö

Organisaatiotieto

ICT-yksikkö