§ 43 Pinomäen kylätalo, vuokrasopimuksen jatkaminen

Lataa 

PRIDno-2022-5713

Päätöspäivämäärä

21.10.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Tilayksikön päällikkö päättää yksikössään huoneenvuokrauksista, kun vuosivuokra on alle 50 000 euroa.

Kuvaus

Pinomäen kyläyhdistys on ollut vuokralla Pinomäen kylätalolla vuodesta 1995 lähtien. Määräaikainen vuokrasopimus on päättynyt 30.6.2022. Kyläyhdistys on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa kylätalon vuokraamista 150 €:n kuukausivuokralla. 

Päätös

Päätän, että jatketaan Pinomäen kyläyhdistyksen vuokrasopimusta vuokrasopimuksessa mainituin ehdoin.

Allekirjoitus

Mikko Viitala, tekninen toimiala, tilayksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Tilayksikkö