§ 33 Pohjois-​Porin monitoimitalo vaihe 2. LVIAJ suunnittelun hankinta

Lataa 

PRIDno-2022-2818

Päätöspäivämäärä

6.7.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Tilayksikön päällikkö päättää yksikössään suunnittelu-​, ​urakka-​, ​hankinta-​ ja palvelusopimukset, ​kun sen arvo on enintään 200 000 €, sekä irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta,​kun arvo on alle 30 000 €.

Kuvaus

Hankkeen 2. vaiheen LVIAJ-suunnittelun loppuunsaattamisesta pyydettiin lisätyötarjous Paloff Insinööritoimisto Oy:ltä. Suunnittelun on tarkoitus olla valmis vuoden loppuun mennessä.

Paloff Insinööritoimisto Oy antoi tarjouksenhankkeen loppuun saattamisesta. Tarjous vastaa kustannustasoltaan markkinahintaa. 

Porin kaupungin teknisen toimialan tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikkö esittää, että Pohjois-Porin monitoimitalon 2. vaiheen LVIAJ-suunnittelun toteutuksen Paloff Insinööritoimistolta Oy:ltä suorahankintana.

Perusteluna tähän on, että Paloff Insinööritoimisto Oy on tehnyt 1. vaiheen LVIAJ-suunnittelun. Lisäksi 2. vaiheen suunnittelu tehdään 1. vaiheen rakentamisen aikana. Paloff Insinööritoimisto Oy:n suunnittelijat tuntevat hankkeen parhaiten ja siitä johtuen 1. ja 2. vaiheen sovittaminen on sujuvaa. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 25.4.2022 (§ 263 Pohjoisväylän monitoimitalon 2. vaiheen käynnistäminen) käynnistää 2. vaiheen suunnittelun pikaisesti.

 

Päätös

Päätän,​ että Pohjois-Porin monitoimitalon 2. vaiheen LVIAJ-suunnittelu ostetaan Paloff Insinööritoimisto Oy Oy:ltä

Allekirjoitus

Mikko Viitala, tilayksikön päällikkö, tekninen toimiala.

Organisaatiotieto

Tilayksikkö