§ 32 Pohjois-​Porin monitoimitalo vaihe 2. Rakenne- ja geosuunnittelu

Lataa 

PRIDno-2022-2818

Päätöspäivämäärä

6.7.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Tilayksikön päällikkö päättää yksikössään suunnittelu-​, ​urakka-​, ​hankinta-​ ja palvelusopimukset, ​kun sen arvo on enintään 200 000 €, sekä irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta,​kun arvo on alle 30 000 €.

Kuvaus

Hankkeen 2. vaiheen rakenne- ja geosuunnittelun loppuunsaattamisesta pyydettiin lisätyötarjous Sitowise Oy:ltä. Suunnittelun on tarkoitus olla valmis vuoden loppuun mennessä.

Sitowise Oy Oy antoi tarjouksen hankkeen suunnittelun loppuun saattamisesta. Tarjous vastaa kustannustasoltaan markkinahintaa. 

Porin kaupungin teknisen toimialan tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikkö esittää, että Pohjois-Porin monitoimitalon 2. vaiheen Rakenne- ja geosuunnittelun toteutuksen Sitowise Oy:ltä suorahankintana. Geosuunnittelun osalta suunnittelun toteuttaa Geomaster Oy Sitowisen alihankintana.

Perusteluna tähän on, että Sitowise Oy on tehnyt 1. vaiheen rakenne- ja geosuunnittelun. Lisäksi 2. vaiheen suunnittelu tehdään 1. vaiheen rakentamisen aikana. Sitowise Oy:n ja Geomaster Oy:n suunnittelijat tuntevat hankkeen parhaiten ja siitä johtuen, että 1. vaiheen aikana tehtiin 2. vaiheen paalutukset ja perustussuunnitelmat valmiiksi. Tästä johtuen heillä on paras asiantuntemus 2. vaiheen suunnittelun toteuttamiseksi sujuvasti. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 25.4.2022 (§ 263 Pohjoisväylän monitoimitalon 2. vaiheen käynnistäminen)  käynnistää 2. vaiheen suunnittelun pikaisesti.

 

Päätös

Päätän,​ että Pohjois-Porin monitoimitalon 2. vaiheen Rakenne- ja geosuunnittelu ostetaan Sitowise Oy Oy:ltä

Allekirjoitus

Mikko Viitala, tilayksikön päällikkö, tekninen toimiala.

Organisaatiotieto

Tilayksikkö