§ 24 Porin Lyseo tilamuutokset, opetuskalusteet

Lataa 

PRIDno-2022-1696

Päätöspäivämäärä

22.4.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Tilayksikön päällikkö päättää yksikössään suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, kun arvo on enintään 200 000 euroa.

Saatu tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän edellä mainituin perustein,​ että Porin Lyseon tilamuutokset, opetuskalusteet toimituksen tekijäksi valitaan Is-Vet Oy.

Allekirjoitus

Mikko Viitala, Tilayksikön päällikkö, Tekninen toimiala, Tilayksikkö

Organisaatiotieto

Tilayksikkö