§ 41 Porin taidemuseon peruskorjauksen LVIAJ-suunnittelu ja rakennesuunnittelu

Lataa 

PRIDno-2022-5209

Päätöspäivämäärä

4.10.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Tilayksikön päällikkö päättää yksikössään suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, kun arvo on enintään 200 000 euroa. Hinnaltaan halvimman tarjouksen LVIAJ-suunnittelussa antoi Etteplan Finland Oy. Hinnaltaan halvimman tarjouksen rakennesuunnittelussa antoi Ramboll Finland Oy.

Kuvaus

Tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikkö on pyytänyt tarjousta Cloudia hankintajärjestelmän PRIDno-2019-4995 Teknisen toimialan suunnittelu- ja konsultointitöiden
toimittajarekisterin sisällä Porin taidemuseon peruskorjauksen LVIAJ-suunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta. Perusteena hankinnalle on halvin kokonaishinta.

Tarjousten määräaika oli 30.9.2022

Tarjouksia LVIAJ-suunnittelusta saatiin yhteensä kuusi kappaletta ja rakennesuunnittelusta neljä kappaletta. LVIAJ-suunnittelutarjouksista yksi hylättiin puutteellisten tietojen vuoksi. Rakennesuunnittelutarjouksista hylättiin myös yksi tarjous puutteellisten tietojen vuoksi.

Tarjouksen LVIAJ-suunnitteluun jättivät:

Etteplan Finland Oy

Granlund Tampere Oy

LVI-insinööritoimisto Vahvacon (tarjous hylätty puutteellisten tietojen vuoksi)

Rejlers Finland Oy

Sweco Talotekniikka Oy

 

Tarjouksen rakennesuunnitteluun jättivät:

A-insinöörit suunnittelu Oy

Ramboll Finland Oy

Sweco Rakennetekniikka Oy

Vahanen Pori (tarjous hylätty puutteellisten tietojen vuoksi)

 

Liitteet:

Tarjousvertailut

Tarjouspyynnöt

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Porin taidemuseon peruskorjauksen LVIAJ-suunnittelu hankitaan Etteplan Finland Oy:ltä ja rakennesuunnittelu Ramboll Finland Oy:ltä.

Allekirjoitus

Mikko Viitala, Tilayksikön päällikkö, Tekninen toimiala, Tilayksikkö

Organisaatiotieto

Tilayksikkö