§ 55 Tarjouskilpailu äänentoistolaitteista ja näyttämövaloista Porin kaupungille (PPM, Myötätuuli, sairaalakoulu ja NM ruokala).

Lataa 

PRIDno-2022-6996

Päätöspäivämäärä

22.12.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Tilayksikön päällikkö päättää yksikössään suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, kun sen arvo on enintään 200 000€ sekä irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta, kun arvo on alle 30 000€.

Kuvaus

Porin kaupungin ICT-​yksikkö on lähettänyt viidelle tarjoajalle sähköpostilla tarjouspyynnön koskien äänentoistolaitteita ja näyttämövaloja Porin kaupungille 
(PPM,​Myötätuuli,​sairaalakoulu ja NM ruokala). Tarjoukset on pyydetty Porin kaupungin sopimustoimittajilta.

Kokonaistaloudellinen valintakriteeri kilpailutuksessa oli halvin hinta.  

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 15.12.2022 kello 12:00.


Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta: Dustin ja Tietokeskus. Halvimman 
hinnan tarjosi Dustin Oy. Lisäksi myöhässä tuli Pihlajamaan musiikin tarjous,​jota ei 
huomioitu sen myöhästymisestä johtuen.

Päätös

Hankinnan kokonaisarvo on 61.082 € josta teknisen toimialan osuus on 61 082,00 €. 

Päätän että tekninen toimiala hankkii äänentoistolaiteita ja näyttämövaloja kouluhankkeisiin
minikilpailutuksen perusteella Dustin Oy:ltä. Hankinnan kokonaisarvo on Iteknisen toimialan osalta 61 082,00 €. 

Allekirjoitus

Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö

Organisaatiotieto

Tilayksikkö