§ 17 Tutkimuslupa, Henkilöstövaje ja sen vaikutukset työhyvinvointiin Porin kaupungin varhaiskasvatuksessa - Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja päiväkodin johtajien näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia

Lataa 

PRIDno-2022-3873

Päätöspäivämäärä

17.8.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö

Päätöksen peruste

Henkilöstön työhyvinvointiin liittyvät asiat ovat ajankohtaisia, tutkimustuloksia voidaan mahdollisesti hyödyntää Porin sivistystoimialalla.  Opinnäytetöiden mahdollistaminen on Porin kaupungin edun mukaista.

Kuvaus


Kaksi SAMK:n opiskelijaa anoaa tutkimuslupaa opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyössä ajatuksena on tutkia varhaiskasvatuksen työvoimapulaa ja sitä, miten työvoimapula vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin/jaksamiseen. Opinnäytetyön avulla opiskelijat haluavat tuoda esiin varhaiskasvattajien ratkaisuehdotuksia sekä näkemyksiä siitä, miksi alalla ei pysytä/haeta ja, miten henkilöstövaje vaikuttaa työhyvinvointiin sekä, miten työssä viihtymistä
voitaisiin parantaa. Kysely tehdään henkilökunnalla.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan anomuksen mukaisesti Porin varhaiskasvatuksessa. Kyselyyn vastaaminen on henkilöstölle vapaaehtoista

Allekirjoitus

Ritva Välimäki, varhaiskasvatusyksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatusyksikkö