§ 36 Tutkimuslupa, Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön työhyvinvointi, Organisatoriset tekijät ja alanvaihto

Lataa 

PRIDno-2022-4670

Päätöspäivämäärä

30.9.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö

Päätöksen peruste

Otsikon mukaiseen tutkimukseen on tullut tutkimuslupa-anomus liitteineen

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön työssä jaksamista, työperäistä stressiä ja alanvaihtoaikeita.
Tarkastelussa on lisäksi työhyvinvoinnin tilaa ja alanvaihtoa selittävät organisatoriset tekijät. Tutkimus on osa Tampereen yliopiston Varhaiskasvatuksen instituutiot, politiikat ja käytännöt (ECEPP)-tutkimusryhmän ja kansainvälisen Early Childhood Educators’ Wellbeing Project (ECEWP)-tutkimusryhmän hanketta. Tutkimuksessa kerättävään aineistoon pohjautuu myös KM Eerika Rouvisen väitöstutkimus varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointiin ja alanvaihtoon vaikuttavista organisatorisista tekijöistä.

Kysely koostuu osin henkilöstökyselyn kanssa identtisistä työhyvinvointia, työperäistä stressiä, työn vaatimuksia ja voimavaroja ja alanvaihtoaikeita käsittelevistä kysymyksistä. Lisäksi kyselyssä käsitellään organisaation toimintaan ja ilmapiiriin liittyviä asioita. Sähköinen kysely toimitetaan Manner-Suomessa työskenteleville päiväkotien johtajille Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardasta saatavien yhteystietojen avulla.

Kuvaus

x

Päätös

Myönnän anotun tutkimusluvan. Kyselyyn vastaaminen on päiväkodin johtajille vapaaehtoista.

Allekirjoitus

Ritva Välimäki, varhaiskasvatusyksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatusyksikkö