§ 7 Varhaiskasvatuslain 57 §:n mukainen huomion kiinnittäminen, Liikuntapäiväkoti Touhula Vähärauma

Lataa 

PRIDno-2022-1914

Päätöspäivämäärä

11.4.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäki ja suunnittelija Kristiina Österlund ovat tehneet pyydetyn käynnin 6.4.2022. Päätöksen liitteenä tarkastuskertomus sekä päiväkodin johtaja Mari Mitikan kirje (7.4.) asiaan liittyen.

Tarkastuskäynnillä pyydettiin nähtäväksi ryhmien päiväkirjat ajalla 1.3.-6.4.2022. Päiväkirjoista selvisi, että päiväkodin 3-6- vuotiaiden ryhmissä kolmessa on kirjoilla 25-28 lasta. Ajalla 1.3.-6.4. läsnäolevien lasten määrä (21) on näissä kolmessa ryhmässä ylittynyt 22 päivänä.

Päiväkodin johtajan selvityksessä vedotaan siihen, että lapsiryhmät toimivat pienryhmissä ja päiväkodissa on käytössä pariryhmämalli.

Päätös

Porin kaupungin varhaiskasvatuksesta kiinnitetään Liikuntapäiväkoti Touhula Vähärauman huomiota lapsiryhmien kokoon (varhaiskasvatuslaki 35.3 §) ja siihen että ryhmäkokojen tulee olla lainmukaiset.

Tarkastuskäynnillä selvinneistä puutteista johtuen Porin kaupunki ei myönnä Liikuntapäiväkoti Touhula Vähäraumaan uusia palveluseteleitä ennenkuin tilanne on korjattu.

Uusi väliaikainen ryhmä tulee perustaa 30.4.2022 mennessä.

Varhaiskasvatus seuraa uuden ryhmän perustamista keväällä. Syksyn lapsiryhmien suunnittelussa varhaiskasvatus on mukana neuvoja ja ohjausta antaen. Syyskuussa varhaiskasvatuksesta tehdään uusi tarkastuskäynti päiväkotiin.

 

 

Allekirjoitus

Ritva Välimäki, varhaiskasvatusyksikön päällikkö, sivistystoimiala, varhaiskasvatusyksikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatusyksikkö