Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe   Luonnosvaihe   Ehdotusvaihe (Käynnissä)

Vähärauma 25. kaupunginosan kiinteistön 609-25-9907-2 ja Pekanpuiston III (osa) asemakaavan muutos 609 1776

TUNNUS
609 1776 / PRIDno-2023-3491
YHTEYSHENKILÖ
kaavasuunnittelija Tia Koponen p. 044 701 4333
AJANKOHTAISTA
Asemakaavan muutosehdotus on nähtävänä 27.6.-30.8.2024

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Vähärauman kaupunginosassa, noin 3,9 km Porin keskustasta länteen.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa sähköaseman uusiminen laajentamalla yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET) kaakkoon puistoalueelle sekä muuttamalla käyttötarkoitus energiahuollon korttelialueeksi (EN). 

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus.


ASIAN KÄSITTELY

  Ehdotusvaihe - 26.6.2024 - Käynnissä

Kaava-aineistot

Ehdotuskuulutus

Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä

Kuulutusaika: 26.6.2024 - 31.8.2024

VÄHÄRAUMA 25. kaupunginosan kiinteistön 609-25-9907-2 ja Pekanpuiston III (osa) asemakaavan muutos 609 1776 sekä tonttijako 8576.


Asemakaavan muutosehdotus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa yleisön nähtävänä 27.6. - 30.8.2024 ensisijaisesti kaavoituksen internetsivuilla https://kaavoitus.pori.fi ja Porin yhteisen palvelupisteen sähköisellä ilmoitustaululla (Yrjönkatu 6, Porin Leijona). Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset on tehtävä kirjallisesti nähtävänäolon aikana: Porin kaavoitusyksikkö, PL 121, 28101 PORI tai Porin yhteinen palvelupiste (Porin Leijona) tai kaavoitus@pori.fi.

Porissa 26.6.2024 
Porin kaupunginhallitus


 


  Luonnosvaihe - 28.2.2024 - Valmis

Luonnoskuulutus

Vireillä (MRL 63 §), osallistumis ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos nähtävillä (MRL 62 §)

Kuulutusaika: 28.2.2024 - 15.3.2024

VÄHÄRAUMA 25. kaupunginosan kiinteistöä 609-25-9907-2 ja Pekanpuistoa III (osa) koskeva asemakaavan muutos 609 1776, jossa tarkastellaan mahdollisuutta laajentaa Vähärauman sähköaseman ET-aluetta ja muuttaa sen käyttötarkoitus EN-korttelialueeksi.


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos ovat osallisten ja myös muiden arvioitavissa 29.2. - 14.3.2024 Porin yhteisen palvelupisteen sähköisellä ilmoitustaululla Yrjönkatu 6 (Porin Leijona) sekä internetsivulla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu. Mielipiteet luonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää nähtävilläolon aikana kirjallisesti tai suullisesti kaupunkisuunnitteluun osoitteeseen: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 121, 28101 PORI tai sähköpostilla: kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

 

Yhteyshenkilöt:
kaavasuunnittelija Tia Koponen, puh. 044 701 4333
asemakaava-arkkitehti Otto Arponen, puh. 044 701 2994

 

Porissa 28.2.2024
Porin kaupunkisuunnittelu
 


Asiakirjat

Asemakaavan muutosluonnos nähtävänä (pdf, 21 kt)

Kaava-aineistot

  Vireilletulovaihe - 28.2.2024 - Valmis