Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe (Käynnissä)   Luonnosvaihe (Käynnissä)

Kuuminaisten ranta-asemakaavan muutos 609 R-64

TUNNUS
609 R-64 / PRIDno-2023-4383
YHTEYSHENKILÖ
Kaavan laatija: Kari Hannus, p. 050 2970 / Porin kaupunki: Tea Bogdanoff, p. 044 701 1972 ja Otto Arponen, p. 044 701 2994
AJANKOHTAISTA
Ranta-asemakaava vireillä ja luonnoksena nähtävillä 18.4.-2.5.2024

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kuuminaisten niemellä noin 15 km etäisyydellä Porin kaupunkikeskustasta. Kaava-alueen pinta-ala on 1,04 hehtaaria.

Kaavan Tavoitteet

Ranta-asemakaavan muutoksen tarkoituksena on päivittää korttelin 10 tontin 2 rakennusoikeus vastaamaan nykyaikaisen loma-asumisen vaatimuksia ja kiinteistön omistajan tarpeita. 

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus


ASIAN KÄSITTELY

  Luonnosvaihe - Käynnissä

Kaava-aineistot

Luonnoskuulutus

Kuuminaisten ranta-asemakaavan muutos R-64, vireille ja kaavaluonnos

Kuulutusaika: 17.4.2024 - 3.5.2024

Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos koskee Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevaa korttelin 10 tonttia 2 (tila 609–419–1–56).


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ranta-asemakaavaluonnos ovat osallisten ja myös muiden arvioitavissa 18.4. - 2.5.2024 Porin yhteisen palvelupisteen sähköisellä ilmoitustaululla Porin Leijonassa (Yrjönkatu 6) sekä kaavoituksen verkkosivuilla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu. Mielipiteet luonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää nähtävilläolon aikana kirjallisesti tai suullisesti kaavoitusyksikköön osoitteeseen: Porin kaupunki / kaavoitusyksikkö, PL 121, 28101 PORI tai sähköpostilla: kaavoitus@pori.fi


Lisätietoja antaa kaavan laatija dipl.ins. Kari Hannus p. 050 2970.

 

Porissa 17.4.2024
Porin kaavoitusyksikkö


  Vireilletulovaihe - Käynnissä