Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe   Luonnosvaihe (Käynnissä)

Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaava

TUNNUS
PRIDno-2019-4756
YHTEYSHENKILÖ
Yleiskaavapäällikkö Kirsi-Maria Viljanen

Tahkoluoto−Paakarit osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana. Se korvaa rajatulla alueella oikeusvaikutuksettomana laaditun Reposaari−Lampaluoto−Ämttöö osayleiskaavan (KV 24.3.1997).

Suunnittelualue on Meri-Porissa, 27 km kaupungin keskustasta luoteeseen. Alue käsittää Tahkoluodon satama-, voimalaitos-, teollisuus-, varasto- ja asuntoalueet, Parkkiluodon, Vasikkarinviikin sekä niiden pohjoispuolista Reposaaren saaristoa. Pohjoisimmat saaret ovat Arvekarin pohjoispuolella olevat Leppäkari ja Korkeakari, ja itäisin on Kappelinsalmen itäpuolella oleva Pihlavakari. Lännessä kaava-alue rajautuu Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaavaan.

Kaavan tavoitteet

Yleiskaavan päätavoite on turvata sataman ja siihen liittyvien toimintojen kehittymisedellytykset. Tämän rinnalla pyritään säilyttämään alueen saariston vapaa-ajan käytössä olevat alueet nykyisessä käytössään. 

Yleiskaavan laadinta perustuu yhteen perusteltuun kaavaratkaisuun, jossa huomioidaan selvityksiin ja asiantuntija-arvioihin perustuen kemikaaleihin liittyvät vaarat, meritulvan riski, infran edellyttämät aluevaraukset sekä luonnon ja kulttuuriympäristön arvot. Kaavaratkaisulla varaudutaan sataman ja siihen liittyvien logistiikka- ja teollisuustoimintojen laajentumiseen Tahkoluodon eteläpuoliselle matalikkoalueelle ja tätä tavoitetta tuetaan satama-alueen sisäisin liikenneratkaisuin ja satamaa ympäröivin suojaviheraluein. Kaavaratkaisu huomioi myös merituulipuiston mahdollisen laajentumisen ja sen edellyttämät sähkönsiirtoratkaisut. Sataman laajentumisalueella varaudutaan uuden syväsataman ja -väylän mahdolliseen tarpeeseen tulevaisuudessa. Kemikaalisataman ja vaarallisia kemikaaleja käsittelevien laitosten ja varastoinnin edellytykset turvataan /kem –merkinnöin.

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): : osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.6.2015.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.6.-9.8.2015.
  • Osayleiskaavaluonnos nähtävillä 1.7.-31.8.2020.

ASIAN KÄSITTELY

  Luonnosvaihe - 1.7.2020 - Käynnissä

Päätöksenteko luonnoksen nähtäville asettamisesta

Luonnoskuulutus

Asiakirjat

Luonnoskuulutus 1.7.2020 (pdf, 25 kt)

Selvitykset

Asiakirjat

Meluselvitys 2022 (pdf, 7799 kt)

Luontoselvitys 2020 (pdf, 11951 kt)

Arkeologinen inventointi 2010 (pdf, 41846 kt)

Dominovaikutusten arviointi 2018 (pdf, 1495 kt)

Kulttuuriympäristöselvitys 2023 (pdf, 19907 kt)

Luontoselvitys 2021 (pdf, 13362 kt)

Argeologinen inventointi 2014 (pdf, 13740 kt)

Geotekninen esiselvitys 2024 (pdf, 5388 kt)

Suuronnettomuusriskikartoitus 2020 (pdf, 17818 kt)

  Vireilletulovaihe - 17.6.2015 - Valmis

Kaava-aineistot

Asiakirjat

Tahkoluoto-Paakarit uusi OAS (pdf, 1652 kt)

Vireilletulokuulutus

Asiakirjat

Kuulutus vireille 17.6.2015 (pdf, 5 kt)