Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Tapahtuma-avustuksen myöntäminen, Pori Pride

PRIDno-2022-1921

Valmistelija

  • Eija Joensuu, eija.joensuu@pori.fi

Perustelut

Tapahtuman kuvaus

Pori Pride on näkyvä ja kuuluva sarja sateenkaarevia kesätapahtumia, joiden tarkoituksena on tarjota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille, heidän läheisilleen, ja kaikille sateenkaarimyönteisille kävijöille mahdollisuuksia kohtaamiseen, iloon ja juhlaan, riemuun ja kulttuurista nauttimiseen, opastusta tiedon ja tuen äärelle, sekä nostaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhteiskunnallista asemaa ja ihmisoikeuksia esille. Pori Pride on pidetty vuosina 2013, 2019, 2021 ja pidetään tänäkin vuonna! Tapahtumasta on vuodesta -19 lähtien vastannut itsenäinen Pori Pride -työryhmä, joka koostuu moninaisesta joukosta pride-henkiseen tapahtumajärjestämiseen innokkaita vapaaehtoisia. Pori Pride toimii tasa-arvon edistämiseksi erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen parissa, mutta tasa-arvoon meille myös laajemmin tärkeä arvo. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää ja toimimme aktiivisesti syrjintää vastaan, perustui se sitten seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen, etnisyyteen, uskontoon, kieleen tai mihinkään muuhun ihmisen henkilökohtaiseen ominaisuuteen. Pori Pride -työryhmän järjestämät tapahtumat ovat pääsymaksuttomia ja kaikille avoimia. Suunnitelmana on puistojuhla 30.7, sekä oheisohjelmaa samalla viikolla.

Avustuksen käytön kuvaus

Äänentoisto-vuokra: 200 €
Esiintyjä- ja ääniteknikkopalkkiot: 1500 €
Järjestyksenvalvonta: 700 €
SPR-ensiapupiste: 130 €
Tilat ja koristelut: 120 €
Taide- ja käsityöpajat, tiedotus, mainokset, viestintä: 80 €
Ruoka ja juoma, palkatun avun ja vapaaehtoisten hyvinvointi: 200 €
Ilmoitukset, luvat ja vastuuvakuutus: 450 €
SPR-ensiapupiste: 130 €
Tavarahankinnat: 290 €
Yhteensä, 3800 € 
Pori Priden pääoma 726,86 € sisältää kaikki sellaiset mahdolliset yllättävät menot, yllätysesiintyjät, ja matkan varrella työryhmästä nousevat uudet pride-henkiset tapahtumaa täydentävät ideat, joita ei olla voitu ottaa vielä hakuvaiheessa huomioon.

Päätöksen perusteluita 

Työryhmä arvioi Pori Priden erittäin tärkeäksi tapahtumasarjaksi. Pori Pride toimii tasa-arvon edistämiseksi erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen parissa tehden näin arvokasta työtä. Tapahtumasarjan oheisohjelmat sekä klubi että puistojuhla ovat pääsymaksuttomia ja kaikille avoimia tilaisuuksia. Järjestäjät toivovat kaupungilta viestinnällistä yhteistyötä ja se suunnitellaan annettavaksi tapahtuman tiedottamiseksi. Työryhmä myös ehdottaa että Lokkilava annetaan puistojuhlan käyttöön veloituksetta sopivan päivämäärän löydyttyä. Järjestäjän ehdottama 30.7. päivämäärä nimittäin on jo varattuna muualle.

Pori Pride -työryhmä on hakenut tapahtuma-avustusta Pori Pride -tapahtumasarjalle yhteensä 3800 €.

Työryhmä esittää elinvoima- ja ympäristölautakunnalle, että tapahtumajärjestäjälle maksetaan tapahtuma-avustusta 2500 € hakusumman ollessa 3800 € hakemuksen täyttäessä avustuksille määritellyt kriteerit. Osana avustusta annetaan Lokkilavan käyttö puistojuhlalle veloituksetta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään valtakunnalliseen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan.
Järjestäjänä voi olla yhdistys, yritys yhteisö tai useita toimijoita yhdessä. 

Elinvioma - ja ympäristölautakunta päättää myöntää Pori Pride -työryhmälle tapahtuma-avusta yhteensä 2500 euroa hakusummun ollessa 3800 € tapahtuma-avustusten kriteereiden täyttymisen perusteella. 

Tapahtuma-avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä ja tapahtuman vaikuttavuudesta viimeistään 6 kk tapahtuman jälkeen elinvoima- ja ympäristötoimialan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Uutta avustusta ei myönnetä ennen kuin edellisen avustuksen käytöstä on raportoitu asianmukaisesti.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Tiedoksi

Matkailu- ja markkinointiyksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.