Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Apulaiskaupungingeodeetti
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 10 Kartankäyttölupa, Porin kaupunki/ELYM/matkailu- ja markkinointiyksikkö, 06.04.2022

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Hankintapäätös:
§ 26 Asiantuntijapalvelun hankinta, 01.04.2022
§ 32 Yyterin Golfpolun uuden lankongin rakennesuunnittelu, 07.04.2022
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 27 Hankeavustuksen myöntäminen, Rauman Seudun Katulähetys ry, 01.04.2022
§ 28 Hankeavustuksen myöntäminen, Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry, 05.04.2022
§ 30 Hankeavustuksen myöntäminen, Porin polkupyöräilijät ry, 06.04.2022
§ 31 Hankeavustushakemus TUKIRANKA ry, 06.04.2022

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö
Hankintapäätös:
§ 13 Kameranvalvonnan laissäädännön selvityksen hankintapäätös, 12.04.2022

Ympäristöinsinööri
Henkilöstöpäätös:
§ 14 Oman auton käyttöoikeus, 04.04.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.