Jätehuoltojaosto, kokous 30.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Jätehuoltojaoston seuraava kokous

PRIDno-2022-1416

Valmistelija

  • Pauliina Hakala, vs. jätehuollon suunnittelija, pauliina.hakala@pori.fi

Perustelut

Jätehuoltojaosto varautuu kokoontumaan uudelleen kevätkaudella 2022, jos ehdotettuna kokousajankohtana on päätettäviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää kokoontua kevätkaudella 2022 seuraavasti:

  • keskiviikkona 1.6.2022 klo 15.00.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hallintopalvelut (LUMU-tiimi, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, PoriListat)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.