Jätehuoltojaosto, kokous 30.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Jätehuoltojaoston toimivalta

PRIDno-2022-1413

Valmistelija

  • Pauliina Hakala, vs. jätehuollon suunnittelija, pauliina.hakala@pori.fi

Perustelut

Jätehuoltojaosto on Porin, Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Siikaisten ja Ulvilan yhteinen toimielin, joka hoitaa jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät. Yhteistoiminta viranomaistehtävissä on aloitettu v. 2012 alussa.

Kunnat ovat solmineet yhteistoimintasopimuksen jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä. Sopimuksen tarkoituksena on sopia kunnille kuuluvasta jätelain (646/2011) mukaisesta jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä jätelain 23 §:n mukaisesti sekä kuntien yhteisesti päättämien muiden jätehuoltoon liittyvien kehittämis- ja seurantatehtävien hoitamisesta kuntien yhteistyössä alueellisessa jätehuoltojaostossa.

Jätehuoltojaostossa on kymmenen jäsentä, joista Pori nimeää viisi ja muut sopimuskunnat viisi jäsentä. Jaoston esittelijänä toimii elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja Lauri Kilkku. 

JÄTEHUOLTOVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT

  • päättää toimialueensa jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja jätteenkuljetusjärjestelmästä
  • vastaa jätteenkuljetusrekisterin ylläpidosta (delegoitu viranhaltijalle)
  • vastaa jätemaksujen maksuunpanosta ja kohtuullistamisesta sekä maksumuistutusten käsittelystä (delegoitu viranhaltijalle)
  • myöntää poikkeukset jätehuoltomääräyksiin mm. jäteastioiden tyhjennysväleihin (delegoitu viranhaltijalle)

Vs. jätehuollon suunnittelija Pauliina Hakala esittelee jätehuoltojaoston toimivaltaan kuuluvat asiat ja päätöksenteon jakautumisen jätehuoltojaoston ja viranhaltijan kesken.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että projektipäällikkö Tiina M. Toivonen saapui kokoukseen teamsin välitykselle kello 15.15.

Merkitään, että jätehuoltojaosto kuuli vs. jätehuollon suunnittelija Pauliina Hakalan esityksen asiasta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.