Jätehuoltojaosto, kokous 30.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Jätehuoltoviranomaisen talousraportti tammi-helmikuu 2022

PRIDno-2022-1512

Valmistelija

  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Jätehuollon kustannukset katetaan tekniseltä toimialalta siirrettävillä ekomaksutuloilla. Tekninen toimiala kerää ekomaksutuotot kuntalaisilta ja tilittää niistä sovitun osuuden elinvoima- ja ympäristötoimialalle kahdessa erässä. Toinen tilitys tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaisesti vuoden vaihteessa. Jätehuoltoviranomaisen toimintakate tulee siten olemaan 0 euroa. Ekomaksutuottoihin on normaalisti vuosittain budjetoitu 221 000 euroa, mutta tänä vuonna henkilöstön tilapäisen supistumisen myötä vuosibudjetti on 108 000 euroa.

Toiminnan kustannukset ovat olleet erittäin maltillisia alkuvuoden aikana. Kustannuksia on tähän mennessä aiheutunut lähinnä henkilöstökuluista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.