Jätehuoltojaosto, kokous 30.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Jätehuoltojaosto totesi, että jäsen Pasi Rännäli osallistuu kokoukseen teamsin välityksellä. Jaosto myönsi hänelle läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksessa teamsin välityksellä. Äänestysoikeutta ei hänelle myönnetty.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.