Jätehuoltojaosto, kokous 30.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Läsnäolo-oikeus jätehuoltojaoston kokouksissa

PRIDno-2022-1411

Valmistelija

  • Pauliina Hakala, vs. jätehuollon suunnittelija, pauliina.hakala@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön §142 Läsnäolo kokouksessa mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus:

  • valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kaupunginhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä
  • kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää antaa läsnäolo- ja puheoikeuden toimielimen kokouksissa jätehuollon suunnittelija Tarja Räikköselle ja vs. jätehuollon suunnittelija Pauliina Hakalalle, suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikkö Seppo Saloselle ja talouspäällikkö Jonna Vainiolle, jotka toimialajohtaja kutsuu tarvittaessa kokoukseen. Yksikön päällikön ollessa estyneenä puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnetään yksikön päällikön sijaiselle.

Jätehuoltojaosto päättää, että paikkansa jakavilla kuntien varajäsenillä Silja-Riitta Suonpäällä ja Marika Rantalalla on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa 2021-2023 ja vastaavasti Kaj-Mikko Mäntysellä ja Anna-Kaisa Jaakkolalla on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa 2023-2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.