Jätehuoltojaosto, kokous 30.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Seudullinen jätehuoltoyhteistyö ja yhtiöittämishanke

PRIDno-2022-1415

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen ja Ulvila tekevät seudullista yhteistyötä jätehuollon järjestämistehtävissä ja jäteneuvonnassa. Sopimusten perusteella Porin kaupunki järjestää palvelut muiden kuntien puolesta. Lisäksi kunnat ovat sopineet yhteisen jätehuoltoviranomaisen muodostamisesta. Jätehuollon palvelut rahoitetaan jätemaksuilla.

Viime vuonna hyväksytty uusi jätelaki ja -asetus tuovat kunnille lisää vastuuta jätehuollon järjestämisestä. Jätehuoltoyksikössä valmistaudutaan parhaillaan uusiin tehtäviin. Lisäksi valmistellaan kuntien yhteisesti omistaman jätehuoltoyhtiön perustamista 1.1.2023 lähtien. Yhtiön osakkeet jaettaisiin kuntien asukaslukujen mukaisessa suhteessa.

Asiaa esitellään laajemmin kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää merkitä saamansa selvityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että jätehuoltojaosto kuuli projektipäällikkö Tiina M. Toivosen selvityksen asiasta.

Merkitään, että Tapio Furuholm poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 15.59.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.