Joukkoliikennejaosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Joukkoliikenneviranomaisen talouden raportointi tammi-huhtikuu 2023

PRIDno-2023-172

Valmistelija

  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi
  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikenteen kustannuspaikalle on nyt huhtikuun loppuun mennessä kirjautunut lipputuotot tammi-maaliskuulta. Summa on 664 000 euroa.

Tässä vaiheessa tammi-huhtikuun joukkoliikenteen lipputuloista voidaan sanoa, että ne ovat noin 12 % paremmat kuin vastaavana aikana 2022. Lipputuloihin on vaikuttanut eniten matkojen määrän kasvu nimenomaan tammi-helmikuun aikana. Maalis-huhtikuun lipputulot ovat lähes samat kuin vuosi aiemmin. Kevään aikana kausilippujen asiakashintoja alennettiin arvonlisäveron verran, ja alennusta myös markkinoitiin busseissa matkustajille. Koulujen talviloman aikana kerta- ja sarjalipputuloja ei saatu, koska joukkoliikenteessä vietettiin maksutonta viikkoa. Kaupunginhallituksen päätös tukea joukkoliikenteen käyttöä ja koululaisten loman viettoa tarkoitti myös merkittävää matkojen määrän kasvua edellisen vuoden talvilomaan verrattuna. Lipputulot jäivät saamatta suurimmaksi osaksi myös kuljettajien lakon aikana, koska reitti- ja vuorotarjonta ei mahdollistanut työmatkoja tai asiointia kuin vähäisessä määrin.

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Waltin käyttöönotto etenee. Mobiilimaksaminen on käynnistynyt ja matkustajat ovat löytäneet palvelun. Mobiilimaksut tuloutuvat nyt suoraan kaupungille. Waltti-verkkokauppa avattiin matkakorttitilauksia varten toukokuussa, eli verkkokaupan kautta tulevat tulot matkakorteista ja lipputuotteista tuloutuvat nyt myös suoraan kaupungille. Linja-autojen rahastuslaitteet toimivat jo Waltin lippu- ja maksujärjestelmässä. Uusia kausilippuja voi edelleen ostaa Porin Linjat Oy:n myyntikanavista. Lippujen myynti älypuhelimen sovelluksessa oli Waltti-järjestelmään siirtymisen takia pois maksutavoista lähes kahden viikon ajan huhtikuussa. Siitä huolimatta Waltti-sovelluksessa ehdittiin noin kymmenen päivän kuluessa myydä jo lähes 7 000 eurolla lippuja.

Kesäkuussa 2023 joukkoliikenteessä käynnistyy Rauma-Eurajoki-Pori-yhteysvälin uusi sopimuskausi. Liikenteen tilaajana toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus, joka vastaa puolesta kustannuksista ja kunnat lopusta. Sopimusmalli vaihtuu käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen, mikä merkitsee lipputuloriskin siirtymistä hankinnan osapuolille. Lipputulojen toteutumista on tässä vaiheessa kuitenkin vielä vaikea arvioida. Vuorojen määrää on merkittävästi vähennetty päättyvään sopimuskauteen verrattuna. Vuorotarjonnan ja liikenteenharjoittajan muutoksella on vaikutusta myös kertalippumatkojen määrään ja sitä kautta muutos vaikuttanee markkinaehtoisen liikenteen vuorotarjontaan Pori-Turku-välillä. Hankittavilla vuoroilla käytetään VARELY:n Seutu+ -lippu- ja maksujärjestelmän kausilippuja, joilla saa matkustaa myös Porin joukkoliikenteessä. Seutu+ -kausilipuilla tehdyistä matkoista maksetaan nousukorvauksia joukkoliikenteen kustannuspaikalle.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi 27.2.2023 päivätyllä päätöksellään Porille valtionapua 1 055 000 euroa. Talousarviovaiheessa Traficomin ennakoitiin jatkavan koronavuosien lisätukitoimia, mutta avustus on mitä ilmeisimmin pysyvästi vähenemässä takaisin koronaa edeltävien vuosien tasolle. Porille myönnettiin 235 000 euroa vähemmän kuin mitä odotettiin.

Seudullisen joukkoliikenteen käyttöoikeussopimuksista maksettavat korvauksien laskutus on jäljessä viime vuoteen verrattuna. Arvonlisäveron muutos tammi-huhtikuuksi 0 %:n on teettänyt muutoksia yritysten taloushallintoon ja hidastanut laskutusta. Liikennöinti on kuitenkin toteutunut samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Maaliskuun alussa linja-autohenkilökunnan työehtosopimusneuvottelujen kiristyminen johti työtaistelutoimiin. Porin Linjat Oy:n kuljettajista enemmistö osallistui kolmen päivän aikaiseen lakkoon, jonka seurauksena joukkoliikenteessä ajettiin vain perusopetuslain mukaisille kuljetusoppilaille välttämättömät vuorot aamu- ja iltapäivisin, ja hieman lukiolaisten ja ammatillisen opetuksen tarvitsemia yhteyksiä Porissa ja Ulvilassa. Lakon ajalta maksettiin vain toteutuneista vuoroista. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.