Joukkoliikennejaosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mari Nurmi ja Mirva Virtanen (varalla Juha Hernberg).

Pöytäkirja tarkastetaan 25.5.2023.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Grönblom ja Juha Hernberg (varalla Krista Virtanen-Olejniczak).

Pöytäkirja tarkastetaan 25.5.2023. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.