Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 436 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 20.6.2022

Perustelut

Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti:

"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 20.6.2022. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin seitsemän valtuustoaloitetta, jotka ovat sähköisenä liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

Valtuustoaloitteet:

§ 105
Lapsiperheiden matalankynnyksen tukea lisättävä, valtuustoaloite, valtuutettu Viliina Välimäki
Asian diaarinumero PRIDno-2022-3423
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot 30.9.2022 mennessä.

§ 106
Kesäyrittäjäsetelit käyttöön Porissa, valtuustoaloite, useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Laura Pullinen
Asian diaarinumero PRIDno-2022-3424
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunnon 30.9.2022 mennessä.

§ 107
Leo-Pekka Tähden kunniaksi taideteos, valtuustoaloite, varavaltuutettu Helvi Walli
Asian diaarinumero PRIDno-2022-3425
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot 30.9.2022 mennessä.

§ 108
DNA-testi isyyden selvittämiseksi jokaiselle syntyvälle porilaiselle, valtuustoaloite, valtuutettu Anssi Salmi
Asian diaarinumero PRIDno-2022-3426
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon 30.9.2022 mennessä.

§ 109
Kotihoidontuen kuntalisää nostettava 100 euroon, valtuustoaloite, valtuutettu Heidi Sakari
Asian diaarinumero PRIDno-2022-3428
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon 30.9.2022 mennessä.

§ 110
Kaikille kuntalaisille mahdollisuus osallistua mielipidekyselyihin, valtuustoaloite, useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Sinikka Alenius
Asian diaarinumero PRIDno-2022-3429
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta viestintäyksikön lausunnon 30.9.2022 mennessä.

§ 111
Selvitys kaupungin palveluiden yhdenvertaisuudesta, valtuustoaloite, useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Neea Kähkönen
Asian diaarinumero PRIDno-2022-3430
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta talous- ja hallintoyksikön lausunnon 30.9.2022 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lausunnon antajat, nimetyt tahot

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.