Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 450 Kirjurin sulkakynä mustepullossa -veistoshanke

PRIDno-2022-2428

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anni Saisto, anni.saisto@pori.fi
Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginhallitus hyväksyi suunnittelukokouksessaan 3.1.2017 Lupaus ry:n Kirjurin sulkakynä mustepullossa -veistoshankkeen. Veistokselle hyväksyttiin sijoituspaikka Kirjurinluodon uimarannan läheisyydestä. Päätöksen mukaan teoksen jatkosuunnittelussa tulee huomioida sen valaistus, ja Lupaus ry:n tulee esittää hankkeen konkreettinen rahoitus. Tämän jälkeen kaupunginhallitus voi virallisesti päättää teoksen sijoituspaikasta ja perustusten kustantamisesta. Tuolloinen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus antoi Lupaus ry:lle kahden vuoden määräajan rahoituksen keräämiseksi veistoshankkeelle sekä suunnitelmien tarkentamiseksi. Veistoshankkeen rahoitus kohtasi haasteita, ja sen toteutus viivästyi. Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä on käsitellyt hanketta kokouksissaan vuosina 2020 ja 2021.  Se pyysi lisäselvityksenä mittakaavaan tehtyä 3D-havainnekuvaa sekä lopullista toteutusta mahdollisimman tarkasti jäljittelevää pienoismallia. Lisäksi 11.6.2021 järjestettiin tapaaminen, jossa Lupaus ry ja veistoksen suunnittelijat esittelivät hanketta kaupungin edustajille. 
 
Suunnitellun veistoksen kokonaiskorkeus on 7,2 metriä. Veistoksen pienoismalli koostuu taiteilijan muovaamasta mustepullosta, jonka mallina on toiminut Satakunnan Museon kokoelmiin kuuluva mustepullo. Sulkakynää pienoismallissa edustaa oikea hanhen sulka. Rakennesuunnittelija on laatinut suunnitelman sulan ja pullon valmistamiseksi. Mustepullo toteutettaisiin corten teräksestä, ja sulka teräsputkesta sekä teräksisistä hyötysäikeistä hitsaamalla. Saatujen aineistojen perusteella ei ole mahdollista muodostaa käsitystä siitä, miltä sulka näyttäisi teräksestä kolmiulotteiseksi muodoksi toteutettuna, ja kuka määrittelisi toteutusvaiheessa sulan veistoksellisen muodon.  
 
Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä totesi ongelmalliseksi sen, ettei mittakaavaan tehtyä havainnekuvaa ja taiteilijan valmistamaa pienoismallia veistoksesta ole saatavilla, varsinkin kun kyseessä on yli seitsenmetrinen ulkoveistos, joka sijoittuu keskeiselle paikalle kansalliseen kaupunkipuistoon. Veistoksen toteuttamiseksi kerätyt varat eivät riitä kattamaan sen kaikkia toteutuskuluja. Apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannuksen antama kahden vuoden määräaika rahoituksen keräämiselle ja suunnitelmien tarkentamiselle on umpeutunut. Lisäksi kaupunginjohtajan päätöksellä päätettiin 24.9.2020 sijoittaa Jyrki Kankaan muistomerkki läheiselle Jyrki Kankaan aukiolle. Taiteilijoiden Pekka ja Teija Isorättyän toteuttamasta muistomerkistä Bass String Wings tulee noin seitsemän metriä korkea, jolloin Kirjurin sulkakynä mustepullossa olisi samankokoinen veistoselementti jokirannan läheisyydessä. Näistä syistä johtuen julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä totesi, ettei hanketta voida suositella toteuttavaksi. 

Ehdotus

Esittelijä

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Sivistyslautakunta toteaa Kirjurin sulkakynä mustepullossa -veistoshankkeen jatkosuunnittelulle ja rahoitukselle annetun määräajan umpeutuneen ja tästä johtuen ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Porin kaupunki luopuu sitoumuksestaan hankkeeseen. 

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Valmistelija

Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi
Anni Saisto, anni.saisto@pori.fi
Anni Venäläinen, vs. taidemuseon johtaja, anni.venalainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginhallitus hyväksyi suunnittelukokouksessaan 3.1.2017 Lupaus ry:n Kirjurin sulkakynä mustepullossa -veistoshankkeen. Veistokselle hyväksyttiin sijoituspaikka Kirjurinluodon uimarannan läheisyydestä. Päätöksen mukaan teoksen jatkosuunnittelussa tulee huomioida sen valaistus, ja Lupaus ry:n tulee esittää hankkeen konkreettinen rahoitus. Tämän jälkeen kaupunginhallitus voi virallisesti päättää teoksen sijoituspaikasta ja perustusten kustantamisesta. Apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus antoi Lupaus ry:lle kahden vuoden määräajan rahoituksen keräämiseksi veistoshankkeelle sekä suunnitelmien tarkentamiseksi.  

Veistoshankkeen rahoitus kohtasi haasteita, ja sen toteutus viivästyi. Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä on käsitellyt hanketta kokouksissaan vuosina 2020 ja 2021.  Se pyysi lisäselvityksenä mittakaavaan tehtyä 3D-havainnekuvaa sekä lopullista toteutusta mahdollisimman tarkasti jäljittelevää pienoismallia. Lisäksi 11.6.2021 järjestettiin tapaaminen, jossa Lupaus ry ja veistoksen suunnittelijat esittelivät hanketta kaupungin edustajille. 

Suunnitellun veistoksen kokonaiskorkeus on 7,2 metriä. Veistoksen pienoismalli koostuu taiteilijan muovaamasta mustepullosta, jonka mallina on toiminut Satakunnan Museon kokoelmiin kuuluva mustepullo. Sulkakynää pienoismallissa edustaa oikea hanhen sulka. Rakennesuunnittelija on laatinut suunnitelman sulan ja pullon valmistamiseksi. Mustepullo toteutettaisiin corten-teräksestä, ja sulka teräsputkesta sekä teräksisistä hyötysäikeistä hitsaamalla. Saatujen aineistojen perusteella ei ole mahdollista muodostaa riittävää käsitystä siitä, miltä sulka ja mustepullo näyttäisivät teräksestä ja corten-teräksestä kolmiulotteiseksi muodoksi toteutettuna, ja kuka määrittelisi toteutusvaiheessa sulan ja mustepullon veistoksellisen muodon.  

Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä totesi ongelmalliseksi sen, ettei mittakaavaan tehtyä havainnekuvaa ja taiteilijan valmistamaa pienoismallia veistoksesta ole saatavilla, varsinkin kun kyseessä on yli seitsenmetrinen ulkoveistos, joka sijoittuu keskeiselle paikalle kansalliseen kaupunkipuistoon. Hankesuunnitelmasta ei myöskään riittävällä tavalla käy ilmi, miten vastuut jakautuvat eri työvaiheissa teoksen suunnittelusta valmiin teoksen pystyttämiseen. Apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannuksen antama kahden vuoden määräaika rahoituksen keräämiselle ja suunnitelmien tarkentamiselle on umpeutunut keväällä 2019, jolloin hankkeen toteuttamisen edellyttämää rahoitusta ei oltu kerätty tarpeeksi. Kevään 2022 aikana Lupaus ry on ilmoittanut saaneensa hankkeen rahoituksen kuntoon. Hankkeen alustava rahoitussuunnitelma on tehty vuonna 2017, eikä siinä ole huomioitu vuoden 2022 kevääseen mennessä merkittävästi kasvaneita materiaali-, ym. kustannuksia.  

Mikäli hanke etenee toteutukseen, on varauduttava siihen, että mahdollisesti puuttuva rahoitus ja hankesuunnitelmaan mahdollisesti kätkeytyvät piilevät kustannukset, ennakoitua vaativammat työvaiheet tai viivästykset joudutaan kattamaan kaupungin määrärahoista. Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmän tulee valvoa hankkeen toteutumista, kustannusten kehittymistä ja tuotantovaiheessa tehtyjen ratkaisujen vaikutusta lopulliseen teokseen. 

Hankkeelle lahjoittaneiden tahojen täytyy voida luottaa hankkeen toteutumiseen toteuttamispäätöksen jälkeen, riippumatta mahdollisesti ilmaantuvista ennakoimattomista kustannuksista ja haasteista. Ennen hankkeen toteuttamisen aloittamista tulee määritellä kaupungin ja Lupaus ry:n vastuut ja velvollisuudet hankkeessa erillisellä sopimuksella. 
 
Kaupunginjohtajan päätöksellä päätettiin 24.9.2020 sijoittaa Jyrki Kankaan muistomerkki läheiselle Jyrki Kankaan aukiolle. Taiteilijoiden Pekka ja Teija Isorättyän toteuttamasta muistomerkistä Bass String Wings tulee noin seitsemän metriä korkea, jolloin Kirjurin sulkakynä mustepullossa olisi samankokoinen veistoselementti jokirannan läheisyydessä.  
 
Em. syiden perusteella julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä suosittelee kaupungin luopumista sitoumuksistaan hankkeeseen. 
 
Mikäli sivistyslautakunta päättää evästää kaupunginhallitusta esittämään hankkeen suunnittelulle jatkoaikaa, Lupaus ry:ä tulee edellyttää toimittamaan kaikki pyydetyt tiedot julkisen taiteen suunnittelutyöryhmälle 30.9.2022 mennessä. Tuolloin julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä arvioi hankkeen toteuttamisen mahdollisuutta uudelleen lokakuun 2022 aikana. Ennen hankkeen toteuttamisen hyväksymistä on määriteltävä kaupungin ja Lupaus ry:n vastuut ja velvollisuudet hankkeessa erillisellä sopimuksella. 
 
Mikäli hanke etenee toteutukseen tulee julkisen taiteen suunnittelutyöryhmän valvoa hankkeen toteutumista, kustannusten kehittymistä ja tuotantovaiheessa tehtyjen ratkaisujen vaikutusta lopulliseen teokseen. Muuttuneen ympäristön vuoksi (Jyrki Kankaan muistomerkki) veistoshankkeelle tulee myös osoittaa uusi sijoituspaikka Kirjurinluodon alueelta. 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää edellä mainituista syistä evästää kaupunginhallitusta luopumaan kaupungin sitoumuksista Kirjurin sulkakynä mustepullossa –veistoshankkeessa.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

”Sivistyslautakunta päättää evästää kaupunginhallitusta esittämään hankkeen suunnittelulle jatkoaikaa. Lupaus ry:tä tulee edellyttää toimittamaan kaikki pyydetyt tiedot julkisen taiteen suunnittelutyöryhmälle 31.12.2022 mennessä. Tuolloin julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä arvioi hankkeen toteuttamisen mahdollisuutta uudelleen. Ennen hankkeen toteuttamisen hyväksymistä on määriteltävä kaupungin ja Lupaus ry:n vastuut ja velvollisuudet hankkeessa erillisellä sopimuksella. 

Mikäli hanke etenee toteutukseen, tulee julkisen taiteen suunnittelutyöryhmän valvoa hankkeen toteutumista, kustannusten kehittymistä ja tuotantovaiheessa tehtyjen ratkaisujen vaikutusta lopulliseen teokseen.”

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

Merkitään, että seuraavaksi käsiteltiin asiakohta § 184.

Kokouskäsittely

Merkitään, että intendentti Anni Saisto oli läsnä tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 16.46–17.34.

Merkitään, että Juha Kantola poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 17.11.

Merkitään, että Rami Sillanpää saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 17.12.

Merkitään, että sivistyslautakunta piti kokoustauon kello 17.23.–17.32.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

”Sivistyslautakunta päättää evästää kaupunginhallitusta esittämään hankkeen suunnittelulle jatkoaikaa. Lupaus ry:tä tulee edellyttää toimittamaan kaikki pyydetyt tiedot julkisen taiteen suunnittelutyöryhmälle 31.12.2022 mennessä. Tuolloin julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä arvioi hankkeen toteuttamisen mahdollisuutta uudelleen. Ennen hankkeen toteuttamisen hyväksymistä on määriteltävä kaupungin ja Lupaus ry:n vastuut ja velvollisuudet hankkeessa erillisellä sopimuksella. 

Mikäli hanke etenee toteutukseen, tulee julkisen taiteen suunnittelutyöryhmän valvoa hankkeen toteutumista, kustannusten kehittymistä ja tuotantovaiheessa tehtyjen ratkaisujen vaikutusta lopulliseen teokseen.”

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 7.6.2022 § 191.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitusta päättää myöntää hankkeen suunnittelulle jatkoajan.

Lupaus ry:tä edellytetään toimittamaan kaikki pyydetyt tiedot julkisen taiteen suunnittelutyöryhmälle 31.12.2022 mennessä. Tuolloin julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä arvioi hankkeen toteuttamisen mahdollisuutta uudelleen. Ennen hankkeen toteuttamisen hyväksymistä on määriteltävä kaupungin ja Lupaus ry:n vastuut ja velvollisuudet hankkeessa erillisellä sopimuksella. 

Mikäli hanke etenee toteutukseen, tulee julkisen taiteen suunnittelutyöryhmän valvoa hankkeen toteutumista, kustannusten kehittymistä ja tuotantovaiheessa tehtyjen ratkaisujen vaikutusta lopulliseen teokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lupaus ry:n pj Maren Jeskanen, Anni Venäläinen, Anni Saisto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.