Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 452 Porin Toimitilat Oy:n ennakkokäsitys, OYL:n mukaisen sulautumisprosessin valmistelu

PRIDno-2022-3134

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava pääomistajan eli Porin kaupungin ennakkokäsitys tehdessään päätöstä merkittävässä asiassa. Velvollisuus pääomistajan ennakkokäsityksen hankkimiseen on tytäryhteisön toimitusjohtajalla. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuus on valvoa, että ennakkokäsitys on tämän ohjeen mukaan hankittu ja se kirjataan sen kokouksen pöytäkirjaan, jossa tehdään merkittävää asiaa koskeva päätös.

Porin Toimitilat Oy (kaupungin omistus 100 %) pyytää kaupunginhallituksen ennakkokäsitystä yhtiön tarkoituksesta ryhtyä valmistelemaan OYL:n mukaista sulautumisprosessia, jossa Satakunnan Tietotekniikka Oy (=sulautuva yhtiö) sulautuisi Porin Toimitilat Oy:hyn (vastaanottava yhtiö).  Porin Toimitilat Oy on päättänyt hallituksen kokouksessa 12.5.2022 ryhtyä valmistelemaan sulautumista, mikäli kaupunginhallituksen ennakkokäsitys on asialle myönteinen. Tavoiteltu sulautumisajankohta olisi 31.12.2022. Ehdotettu sulautuminen olisi tarkoitus toteuttaa tytäryhtiösulautumisena. 

Porin Toimitilat Oy omistaa 100 % Satakunnan Tietotekniikka Oy-nimisen yhtiön osakekannasta sen ollessa siten omistavan yhtiön tytäryhtiö.  Satakunnan Tietotekniikka Oy (0636532-6) ei harjoita aktiivista liiketoimintaa.  Liitteenä on Satakunnan Tietotekniikka Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 sekä varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja vuodelta 2022. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa myönteisen ennakkokäsityksen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokkouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Leena Kopra-Saarnijoki/Porin Toimitilat Oy, leena.kopra-saarnijoki@pori.fi

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.