Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 435 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aila Haikkonen ja Ismo Läntinen (varalla Sinikka Alenius).

Pöytäkirja tarkastetaan 4.7.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Haikkonen ja Sinikka Alenius (varalla Niko Viinamäki).

Pöytäkirja tarkastetaan 4.7.2022.

____________________

Merkitään, että tämän asian jälkeen kello 15.05 - 15.30, hallituksen puheenjohtaja Mikko Haaslahti (etänä) ja suunnittelija Sebastian Küttner olivat kokouksessa kertomassa Yyterin virkistyshotellin ajankohtaisista asioista ja esittelyn ajan kokouksessa olivat läsnä rakennusvalvontayksikön päällikkö Mikko Nurminen (etänä) ja Yyterin erityisasiantuntija Tove Vesterbacka (etänä) .

Merkitään, että kello 15.36 - 16.09 Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja Vesa Mäkilä piti Porin Satama Oy:n ennakkokäsityspyyntöä koskevan alustuksen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.