Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 467 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Perustelut

Kaupunginhallitus käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavat asiat:

§ Sisäisen tarkastuksen vuoden 2022 seurantaraportointi 1/2022, julkisuuslaki 24 §:n 1 momentin 17- kohdan nojalla.

§ Kiinteistö Oy Porin Jäähallin ennakkokäsityspyyntö, kiinteistöyhtiön keskinäisyys, julkisuuslaki 24 §:n 1 momentin 17- ja 20- kohdan nojalla.

§ Porin Sataman ennakkokäsityspyyntö 27.6.2022, julkisuuslaki 24 §:n 1 momentin 17- ja 20- kohdan nojalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________________

Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin salaisen listan asiat.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.