Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 453 Satakunnan Messut Oy:n sääntömääräinen yhtiökokous

PRIDno-2022-3100

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Satakunnan Messut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 5.7.2022 klo 8.00 alkaen Satakunnan Yrittäjät ry:n tiloissa, osoite Isolinnankatu 24, 28100 Pori. Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

Porin kaupungin edustajina yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet varsinaisena jäsenenä Janne Vartia ja hänelle henkilökohtaisena varajäsenenä Jouko Hautamäki. 

Tilintarkastajana on toiminut Sanbon Oy, Jyrki Määttä, HT ja Erja Alanko, HT. Varalla Tilikuukkari Oy, Mervi Raitaniemi HT ja Markku Leino, HTM.

Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Satakunnan Messut Oy:n yhtiökokoukseen 5.7.2022 nimeämään Porin kaupungin edustajina yhdistyksen hallitukseen varsinaisena jäsenenä Janne Vartian ja hänelle henkilökohtaisena varajäsenenä Jouko Hautamäen sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.