Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 454 Satakunnan Messut ry:n sääntömääräinen vuosikokous

PRIDno-2022-3102

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Satakunnan Messut ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 5.7.2022 klo 8.30 alkaen Satakunnan Yrittäjät ry:n tiloissa, osoite Isolinnankatu 24, 28100 Pori. Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä liittymis- ja vuosimaksujen perintä.

Porin kaupungin edustajina yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet Janne  Vartia ja Jouko Hautamäki. 

Tilintarkastajana on toiminut Sanbon Oy, Jyrki Määttä, HT ja Erja Alanko, HT. Varalla Tilikuukkari Oy, Mervi Raitaniemi HT ja Markku Leino, HTM.

Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Satakunnan Messut ry:n vuosikokoukseen 5.7.2022 nimeämään Porin kaupungin edustajina yhdistyksen hallitukseen Janne Vartian ja Jouko Hautamäen sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.