Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 442 Strategiset tapahtumakumppanuudet

PRIDno-2022-3445

Valmistelija

 • Tiina J Lehtonen, tiina.j.lehtonen@pori.fi

Perustelut

Pori haluaa tukea strategisesti tärkeitä tapahtumia, joilla on suuri merkitys porilaisten hyvinvointiin ja kaupungin elinvoimaan, ja jotka ovat juurtuneet kaupunkiin ja edustavat vahvasti porilaisuutta. Nämä tapahtumat eivät sovi tällä hetkellä suoraan tapahtuma-avustusten piiriin tai muihin kaupungin avustusmuotoihin, jonka vuoksi on pohdittu uutta tapaa tukea kaupungille elintärkeitä vuosittain toistuvia tapahtumia.

Uutta kokonaisuutta on suunniteltu matkailu- ja markkinointiyksikön aloitteesta yhdessä avustustyöryhmän puheenjohtajan, strategiapäällikön ja elinvoima- ja ympäristötoimialan talouspäällikön kanssa.

Uusi tukimuoto on nimeltään Strategiset tapahtumakumppanuudet ja se käynnistyy vuoden 2023 alusta. Strategisiksi tapahtumakumppaneiksi esitetään kolmea tapahtumaa: Pori Jazz, Porispere ja Porin päivä. Strategisten tapahtumakumppanuuksien kautta kaupungin ja tapahtumajärjestäjien yhteistyön kehittäminen olisi jatkossa entistä selkeämpää.

Strategisiin tapahtumakumppanuuksiin liittyvät muun muassa seuraavat kriteerit:

 • porilaisten ja matkailijoiden kannalta vetovoimainen ja vakiintunut suurtapahtuma, jonka tekemisessä näkyy vahvasti Pori ja porilaisuus (väh. 10 000 kävijää)
 • suurtapahtuma, joka luo vahvaa brändimielikuvaa aktiivisesta ja kiinnostavasta Porista, jota kaupunki haluaa hyödyntää Porin brändimarkkinoinnissa
 • tapahtuma, joka toiminnallaan tukee Porin tapahtumien tiekartan 2020-2025 tavoitteiden toteutumista
 • tapahtuma, jossa Porin kaupungilla on selkeä rooli tai kaupunki saa tapahtumassa merkittävää markkinointinäkyvyyttä tapahtumajärjestäjän kanssa yhteisesti sovitulla tavalla
 • tapahtuma, joka järjestetään Porin strategisesti tärkeässä kärkikohteessa (esim. Kirjurinluoto, keskustan alue)
 • tapahtuma, jonka tekemisessä otetaan huomioon porilaiset arvot
  • Avoimuus: Tieto on kivijalka. Se antaa meille mahdollisuuksia ja sitouttaa asioihin. Tieto kuuluu kaikille. Luottamus päätöksentekoon ja sen valmisteluun syntyy vuoropuhelulla. Kaupunkilaiset keskustelevat ja osallistuvat. Me koemme rakentavamme porilaisten tulevaisuutta, yhdessä.
  • Rakkaus: Välitämme toisistamme. Kohtelemme toisiamme reilusti ja oikeudenmukaisesti. Porilaisuus on vahvaa yhteisöllisyyttä. Kaupungin monipuolisuus on ylpeyden aihe. Olemme kotiseuturakkaita.
  • Rohkeus: Tartumme epäröimättä uusiin mahdollisuuksiin. Villit ja uniikit ideat houkuttelevat ja vievät meitä eteenpäin. Rohkaisemme toisiamme luovaan ajatteluun. Sitkeys ja luja tahto kantavat meidät yli esteiden.

Strategisista tapahtumakumppanuuksista tehdään sopimus kaupungin ja tapahtumajärjestäjän välillä. Kaupunki tukee strategista kumppanitapahtumaa rahallisesti, jokaisen tapahtuman kanssa erikseen sovitusti. Strategiset tapahtumakumppanuudet rahoitetaan Pori Jazzille vuoteen 2022 saakka tarkoitetusta vuosittaisesta sopimussummassa 219 387 euroa. Kuluvan vuoden Pori Jazzin avustus on jo aiemmin päätetty ja maksetaan sen mukaisena. Kahden muun avustukset tänä vuonna esitetyn mukaisina.

Summa esitetään jakaantuvaksi kolmen tapahtuman kesken seuraavasti vuodesta 2023 alkaen:

Pori Jazz, 189 387 euroa
Porispere, 20 000 euroa
Porin päivä, 10 000 euroa

Kumppanitapahtumat sitoutuvat raportoimaan kaupungille muun muassa tapahtumien onnistumisesta, kävijämääristä sekä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen huomioimisesta tapahtumajärjestelyissä. Tavoitteena on usean vuoden yhteinen kumppanuus, jolloin yhteistyön kehittymiselle ja uusille ideoille on tilaa ja mahdollisuuksia. Kaupungin osalta strategisista tapahtumakumppanuuksista vastaa elinvoima- ja ympäristötoimialan matkailu- ja markkinointiyksikkö.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Strategiset tapahtumakumppanuudet osaksi kaupungin avustuskokonaisuutta. Strategiset tapahtumakumppanuussopimukset viedään elinvoima- ja ympäristölautakuntaan päätettäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Johanna Jokelainen, Eija Joensuu, Kristian Vainio, Harri Vilkuna, Ville Hammarberg

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.