Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 461 Täyttölupa, työsuhteet, perusturva

PRIDno-2022-2836

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne-Marie Korsgrund-Rauvola, anne-marie.korsgrund-rauvola@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali-​ ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali-​ ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito,​ hoiva ja palvelu,​ jotta asiakas-​ ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Terveys-​ ja sairaalapalveluiden,​ iäkkäiden sekä sosiaali-​ ja perhepalveluiden  palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt,​ jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan,​ on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä,​ tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito,​ kotihoidon resurssien turvaaminen,​ ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus.

Täyttölupaa pyydetään seuraaviin työsuhteisiin

Sosiaali- ja perhepalvelut

Lähihoitajan työsuhde, 12530184  vammaispalveluiden Ulvilan 10+ kerho -> ulkoinen haku

Perhetyönohjaajan työsuhde, 74976004 , lastensuojelun perhekuntoutus Villapumpuli

Iäkkäiden palvelut

Lähihoitajan työsuhde 73493056 ja 71858098, iäkkäiden palveluiden asumispalvelut varahenkilöstö -> ulkoinen haku

Sairaanhoitajan työsuhde, 4649024, Palvelukoti Jokihelmi    -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde 73493876, Palvelukoti Jokihelmi -> vakinaistaminen ilman hakua

Sairaanhoitajan työsuhde 46490055, Palvelutalo Jokihelmi -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde 73493845, Palvelukoti Kyläsaari -> vakinaistaminen ilman hakua

Lähihoitajan työsuhde 73493956, Palvelukoti Snällintupa -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 20405246, Pohjois-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

Sairaanhoitajan työsuhde, 52975047, Itä-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

Terveys- ja sairaalapalvelut

Sairaanhoitajan työsuhde, Pohjoinen Sote-keskus-> vakinaistaminen ilman hakua

Sairaanhoitaja, työsuhde, 46490240, sairaalapalveluiden varahenkilöstö -> ulkoinen haku

Hammashoitajan työsuhde, 11480032 ja 1480031, suun terveydenhuolto -> ullkoinen haku

Fysioterapeutin työsuhde, kuntoutuspalvelut, -> vakinaistaminen ilman hakua

Lähihoitajan työsuhde, Kotiin annettavat palvelut -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, terveys- ja sairaalapalvelut, Noormarkun kotiinkuntoutusosasto -> vakinaistaminen ilman hakua

Kuntoutusohjaajan työsuhde, terveys- ja sairaalapalvelut, Noormarkun kotiinkuntoutusosasto -> sisäinen haku

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää työsuhteiden täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Lautakuntakunta esittää seuraavan muutoksen kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus muuttaa rekrytointia koskevan menettelytapaohjeen perusturvan osalta niin, että perusturvan virkojen täyttöluvat käsitellään perusturvalautakunnassa ja  toimien täyttöluvat käsittellään perusturvan johtoryhmässä, jotta rekrytointiprosessi nopeutuu hankalassa työvoimatilanteessa.

Valmistelija

 • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli työsuhteiden täyttöluvat kokouksessaan 14.6.2022 § 107. Lautakuntakunta esittää kaupunginhallitukselle, että  rekrytointia koskevaa menettelytapaohjetta muutetaan perusturvan osalta niin,​ että perusturvan virkojen täyttöluvat käsitellään perusturvalautakunnassa ja  toimien täyttöluvat käsitellään perusturvan johtoryhmässä,​ jotta rekrytointiprosessi nopeutuu hankalassa työvoimatilanteessa.

Sosiaali-​​ ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali-​​ ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito,​​ hoiva ja palvelu,​​ jotta asiakas-​​ ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Terveys-​​ ja sairaalapalveluiden,​​ iäkkäiden sekä sosiaali-​​ ja perhepalveluiden  palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt,​​ jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan,​​ on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä,​​ tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito,​​ kotihoidon resurssien turvaaminen,​​ ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus.

Täyttölupaa pyydetään seuraaviin työsuhteisiin

Sosiaali-​ ja perhepalvelut

Lähihoitajan työsuhde,​ 12530184  vammaispalveluiden Ulvilan 10+ kerho -​> ulkoinen haku

Perhetyönohjaajan työsuhde,​ 74976004 ,​ lastensuojelun perhekuntoutus Villapumpuli

Iäkkäiden palvelut

Lähihoitajan työsuhde 73493056 ja 71858098,​ iäkkäiden palveluiden asumispalvelut varahenkilöstö -​> ulkoinen haku

Sairaanhoitajan työsuhde,​ 4649024,​ Palvelukoti Jokihelmi    -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde 73493876,​ Palvelukoti Jokihelmi -​> vakinaistaminen ilman hakua

Sairaanhoitajan työsuhde 46490055,​ Palvelutalo Jokihelmi -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde 73493845,​ Palvelukoti Kyläsaari -​> vakinaistaminen ilman hakua

Lähihoitajan työsuhde 73493956,​ Palvelukoti Snällintupa -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ 20405246,​ Pohjois-​Porin kotihoito -​> ulkoinen haku

Sairaanhoitajan työsuhde,​ 52975047,​ Itä-​Porin kotihoito -​> ulkoinen haku

Terveys-​ ja sairaalapalvelut

Sairaanhoitajan työsuhde,​ Pohjoinen Sote-​keskus-​> vakinaistaminen ilman hakua

Sairaanhoitaja,​ työsuhde,​ 46490240,​ sairaalapalveluiden varahenkilöstö -​> ulkoinen haku

Hammashoitajan työsuhde,​ 11480032 ja 1480031,​ suun terveydenhuolto -​> ullkoinen haku

Fysioterapeutin työsuhde,​ kuntoutuspalvelut,​ -​> vakinaistaminen ilman hakua

Lähihoitajan työsuhde,​ Kotiin annettavat palvelut -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ terveys-​ ja sairaalapalvelut,​ Noormarkun kotiinkuntoutusosasto -​> vakinaistaminen ilman hakua

Kuntoutusohjaajan työsuhde,​ terveys-​ ja sairaalapalvelut,​ Noormarkun kotiinkuntoutusosasto -​> sisäinen haku

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että  rekrytointia koskevaa menettelytapaohjetta muutetaan perusturvan osalta niin,​ että perusturvan virkojen täyttöluvat käsitellään ja hyväksytään perusturvalautakunnassa ja  toimien täyttöluvat käsitellään ja hyväksytään perusturvan johtoryhmässä,​ jotta rekrytointiprosessi nopeutuu hankalassa työvoimatilanteessa.

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvat seuraaville perusturvan työsuhteille:

Sosiaali-​ ja perhepalvelut

 • Lähihoitajan työsuhde,​ 12530184  vammaispalveluiden Ulvilan 10+ kerho -​> ulkoinen haku
 • Perhetyönohjaajan työsuhde,​ 74976004 ,​ lastensuojelun perhekuntoutus Villapumpuli

Iäkkäiden palvelut

 • Lähihoitajan työsuhde 73493056 ja 71858098,​ iäkkäiden palveluiden asumispalvelut varahenkilöstö -​> ulkoinen haku
 • Sairaanhoitajan työsuhde,​ 4649024,​ Palvelukoti Jokihelmi    -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde 73493876,​ Palvelukoti Jokihelmi -​> vakinaistaminen ilman hakua
 • Sairaanhoitajan työsuhde 46490055,​ Palvelutalo Jokihelmi -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde 73493845,​ Palvelukoti Kyläsaari -​> vakinaistaminen ilman hakua
 • Lähihoitajan työsuhde 73493956,​ Palvelukoti Snällintupa -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 20405246,​ Pohjois-​Porin kotihoito -​> ulkoinen haku
 • Sairaanhoitajan työsuhde,​ 52975047,​ Itä-​Porin kotihoito -​> ulkoinen haku

Terveys-​ ja sairaalapalvelut

 • Sairaanhoitajan työsuhde,​ Pohjoinen Sote-​keskus-​> vakinaistaminen ilman hakua
 • Sairaanhoitaja,​ työsuhde,​ 46490240,​ sairaalapalveluiden varahenkilöstö -​> ulkoinen haku
 • Hammashoitajan työsuhde,​ 11480032 ja 1480031,​ suun terveydenhuolto -​> ullkoinen haku
 • Fysioterapeutin työsuhde,​ kuntoutuspalvelut,​ -​> vakinaistaminen ilman hakua
 • Lähihoitajan työsuhde,​ Kotiin annettavat palvelut -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ terveys-​ ja sairaalapalvelut,​ Noormarkun kotiinkuntoutusosasto -​> vakinaistaminen ilman hakua
 • Kuntoutusohjaajan työsuhde,​ terveys-​ ja sairaalapalvelut,​ Noormarkun kotiinkuntoutusosasto -​> sisäinen haku

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Perusturvan palvelujohtajat, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.