Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 460 Täyttölupapyyntö, terveyskeskuslääkärin virka, 53041012, terveys- ja sairaalapalvelut

PRIDno-2022-2930

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Terveys- sairaalapalveluiden lääkäreiden kustannuspaikalla (kp 1413200002) vapautuu irtisanoutumisen johdosta 25.7.2022 alkaen terveyskeskuslääkärin virka nro 53041012, johon anotaan täyttölupaa ulkoisella haulla.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri. Terveyskeskuslääkäri toimii perusturvan sote-keskusten avosairaanhoidon ja terveydenhuollon tehtävissä. Palkkaus ja työaika paikallisen lääkärisopimuksen mukainen: 5743,76 €/kk laillisettu lääkäri, 6102,52 €/kk lääkäri, jolla on yleislääketieteen erityiskoulutus ja joka on toiminut vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä, erikoislääkärin tehtävät/terveyskeskuslääkäri 6464,04 €/kk, yleislääketieteen erikoislääkäri tai muu soveltuva erikoislääkäritutkinto. Hinnoittelu L1TK6100, L1TK5200, L1TK4100.

Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48§ mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä sekä tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n edellyttämää koronarokotustodistusta.

Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä työsopimuksella. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä terveydenhoitajan todistus terveydentilastaan.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää terveyskeskuslääkärin viran 53041012 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 14.6.2022 § 106.

Terveys-​ sairaalapalveluiden lääkäreiden kustannuspaikalla (kp 1413200002) vapautuu irtisanoutumisen johdosta 25.7.2022 alkaen terveyskeskuslääkärin virka nro 53041012,​ johon anotaan täyttölupaa ulkoisella haulla.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri. Terveyskeskuslääkäri toimii perusturvan sote-​keskusten avosairaanhoidon ja terveydenhuollon tehtävissä. Palkkaus ja työaika paikallisen lääkärisopimuksen mukainen: 5743,​76 €/kk laillisettu lääkäri,​ 6102,​52 €/kk lääkäri,​ jolla on yleislääketieteen erityiskoulutus ja joka on toiminut vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä,​ erikoislääkärin tehtävät/terveyskeskuslääkäri 6464,​04 €/kk,​ yleislääketieteen erikoislääkäri tai muu soveltuva erikoislääkäritutkinto. Hinnoittelu L1TK6100,​ L1TK5200,​ L1TK4100.

Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48§ mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä sekä tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n edellyttämää koronarokotustodistusta.

Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä työsopimuksella. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä terveydenhoitajan todistus terveydentilastaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan terveyskeskuslääkärin virkaan nro 53041012.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.