Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 466 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Lounais-Suomen alueen kunnat ja kuntayhtymät  /   Ohessa ohjekirjeet sosiaalitoimen lastensuojelusta vastaaville

  • ohjekirje Lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärän on oltava lastensuojelulain mukainen

Jakelu: sosiaalihuollon johtavat viranhaltijat, lastensuojelun sosiaalityöntekijät, sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:n mukaiset toimielimet sekä kunnanhallitukset.

 

Aihe: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017 + seurantaraportti

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto 6.6.2022 11 §

Ohessa täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti pöytäkirjanote pykälästä 11

SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

VUOTEEN 2017+ SEURANTARAPORTTI

Täytäntöönpano (yhtymähallitus 13.6.2022 97 §)

Pöytäkirjanote liitteineen:

- sairaanhoitopiirin johtoryhmä

- Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus

- Satakunnan hyvinvointialueen johtaja

- jäsenkunnat

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

___________________

Merkitään, että Petri Huru poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 17.30.

Merkitään, että Lauri Kilkku ja Viliina Välimäki poistuivat tämän asian käsittelyn aikana kello 18.06.

Merkitään, että Timo Jauhiainen poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 18.08.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.