Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 465 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Aluepalopäällikkö, Kaakkois-Satakunta
Henkilöstöpäätös:
§ 15 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen, Huittisten paloasema, 15.06.2022

Aluepalopäällikkö, Pori
§ 25 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Kanta-Porin paloasema, 10.06.2022
§ 26 Toimipaikan muutos, 14.06.2022
§ 27 Valinta palomiehen virkaan, 21.06.2022
§ 28 Valinta palomiehen virkaan, 21.06.2022

Hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos
§ 9 Henkilökohtainen lisä, 09.06.2022
§ 10 Ammattialalisä, 09.06.2022
§ 11 Ammattialalisä, 13.06.2022
§ 12 Työkokemuslisä, 13.06.2022

Hallintopäällikkö, tekninen toimiala
§ 43 Ammattialalisän maksaminen, 17.06.2022

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 6 Monitoimi- ja tulostuslaitteet palveluineen , 16.06.2022

Henkilöstöjohtaja
§ 120 MAPA-koulutusten hankinta syksylle 2022, 20.06.2022
§ 124 Rekrytoinnin asiantuntijapalvelujen hankinta kaupunginjohtajan rekrytoinnin tueksi, 20.06.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 111 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikemuutos, 09.06.2022
§ 112 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikemuutos, 10.06.2022
§ 113 Palkkahinnoittelukohdan tarkistaminen, 15.06.2022
§ 114 Neuvottelu määräaikaisten työsopimusten yhtäjaksoinen kesto, 16.06.2022
§ 115 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen (TS), 16.06.2022
§ 117 Nimikemuutos, 20.06.2022
§ 118 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 20.06.2022
§ 119 Tehtäväkohtaisen palkan pysyvä tarkistaminen, 20.06.2022
§ 121 Tehtäväkohtaisen palkan pysyvä tarkistaminen, 20.06.2022
§ 122 Neuvottelu Määräaikaisten työsopimusten yhtäjaksoinen kesto, 20.06.2022

Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 13 SuomiAreena-kahvila 2022, 13.06.2022
§ 14 Porin kaupungin vastaanotto 13.7.2022, 13.06.2022
§ 15 Oman auton käyttöoikeus työtehtävissä, viestintäjohtaja, 20.06.2022

Palvelussuhdepäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 26 Ammattialalisän maksaminen, 16.06.2022
§ 27 Ammattialalisän maksaminen, 16.06.2022

Pelastusjohtaja
Hankintapäätös:
§ 45 Suojavarustekontin hankinta 2022, 17.06.2022
§ 46 Miehistöautojen hankinta Satakunnan pelastuslaitos 2022, kaksi (2) autoa, 20.06.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 41 Valinta palotarkastajan virkaan Kaakkois-Satakunnan toimialueelle, 09.06.2022
§ 42 Valinta palotarkastajan virkaan Rauman toimialueelle, Kalli Juha, 09.06.2022
§ 43 Toimipaikan muutos, 14.06.2022
§ 44 Määräaikaisen palomestarin palkkaaminen, Pohjois-Satakunnan toimialue, 17.06.2022

Rahoitusjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 11 Salassa pidettävä JulkL 621/1999 § 24 1. mom. kohta 17, 10.06.2022
§ 12 Salassa pidettävä JulkL 621/1999 § 24 1. mom. kohta 17, 10.06.2022
§ 13 Salassa pidettävä JulkL 621/1999 § 24 1. mom. kohta 17, 10.06.2022

Talous- ja hallintojohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 161 Talous- ja hallintotoimintojen keskittäminen sivistystoimialalta talous- ja hallintoyksikköön 1.6. lukien, 13.06.2022
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 162 Määrärahasiirto TA2022, Pihlavan torin yleissuunnitelman määräraha Sivistystoimialalta Elinvoima- ja ympäristötoimialalle, 20.06.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.