Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 464 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Sivistyslautakunta 7.6.2022 10.6.2022 13.6.2022
Sivistyslautakunta,
salassa pidettävät asiat
7.6.2022 10.6.2022 -
Tekninen lautakunta 14.6.2022 16.6.2022 17.6.2022
Satakunnan pelastus-
laitoksen johtokunta
14.6.2022 17.6.2022 20.6.2022
Perusturvalautakunta 14.6.2022 20.6.2022 21.6.2022
Porin Vesi, liikelaitoksen
johtokunta
22.6.2022 22.6.2022 23.6.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee pöytäkirjat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.