Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 457 Vesialueen ruoppauksen ja täytön pysyttäminen Lynaskerissa

PRIDno-2022-1310

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 16.6.2022 päätöksensä vesialueen ruoppauksen ja rannan täytön pysyttämisestä Lynaskerissa yhteisellä vesialueella. Aluehallintovirasto on myöntänyt haetun vesitalousluvan ja katsonut, että hankkeesta ei ole aiheutunut merkittävää haittaa, vahinkoa tai edunmenetystä vesialueen omistajalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 16.6.2022 nro 192/2022. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.