Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 456 Vesijohdon asentaminen meren pohjaan välille Pukkee - Suntila / AVI:n lausuntopyyntö

PRIDno-2021-4949

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 25.5.2022 antanut päätöksen vesilain mukaisen käyttöoikeuden saamisesta vesijohtojen asentamiseksi meren pohjaan Puodanlahdessa Porissa.

Vesitalouslupa ja pysyvät käyttöoikeudet on myönnetty em. tarkoitusta varten ja katsottu, että korvattavaa edunmenetystä ei aiheudu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 25.5.2022 nro 156/2022.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.