Kaupunginhallitus, kokous 3.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 497 Porin kaupungin talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

PRIDno-2023-2851

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Erno Vaurio, taloussuunnittelupäällikkö, erno.vaurio@pori.fi

Perustelut

Kaupunginjohtajan ehdotus Porin kaupungin talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026 on esityslistan liitteenä.

Strategisten yhtiöiden tavoitteet liitetään talousarviokirjaan talousarvion II lukemiseen.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vt. rahoitusjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus aloittaa talousarvioehdotuksen käsittelyn ja jatkaa sitä talousarvion II lukemisessa perjantaina 3.11.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________

Merkitään, että Timo Aro saapui kokoukseen ja Laura Pullinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 9.29.

Merkitään, että kokous piti tauon tämän asian käsittelyn aikana kello 10.42 - 10.50.

 

Valmistelija

  • Erno Vaurio, taloussuunnittelupäällikkö, erno.vaurio@pori.fi

Perustelut

Talousarvioon on tehty kaupunginhallituksen I lukemisen jälkeen seuraavat muutokset:

Talousarvion yleisperustelut

  • Lisätty kappale Kaupunginjohtajan ehdotus talouden tasapainottamiseksi.
  • Korjattu strategisten ja muiden tytäryhtiöiden jako KV 16.10.2023 hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaiseksi, sekä lisätty strategisten yhtiöiden tavoitteet KH 6.10. ja 13.10.2023 päätösten mukaisesti kohdassa Tavoitteiden asettaminen konsernille.

Käyttötalousosa

  • Päivitetty elinvoima- ja ympäristötoimialan tavoite International House of Pori (asettumispalvelut kansainvälisille työntekijöille ja opiskelijoille).
  • Lisätty selvitys SuomiAreenan määrärahoista elinvoima- ja ympäristötoimialan käyttötalousosaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus oikeuttaa samalla konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön tekemään tarvittaessa ulkoasuun ja teksteihin liittyviä korjauksia, joilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan, sitoviin tavoitteisiin tai laskelmiin.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jatkaa talousarvion käsittelyä kolmannessa lukemisessa.

_______________

Merkitään, että Arto Nurmi palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 11.00.

Merkitään, että Mari Kaunistola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 11.41.

Merkitään, että Sampsa Kataja poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, läheinen tilintarkastajana) käsiteltäessä Otsolan avustusta.

Esteellisyys

  • Sampsa Kataja

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.