Kaupunginhallitus, kokous 3.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 496 Tilannekatsaus Kuntien TE-palvelut 2024 -uudistus

PRIDno-2023-1958

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Perustelut

Eduskunta hyväksyi lain työvoimapalveluiden järjestämisestä 1.3.2023 ja laki on vahvistettu 23.3.2023. Tuolla lailla työvoimapalvelut siirretään valtiolta kunnille. Uudistuksella tavoitellaan asiakaslähtöisyyttä ja työllisyyden edistämistä. Kunta voi järjestää uuden lain mukaan kunnan järjestämisvastuulle kuuluvat työvoimapalvelut itse, jos kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä.

 Satakunnassa on aloitettu syksyllä 2022 yhteinen valmistelutyö, jossa ovat olleet mukana kaikki maakunnan kunnat sekä TE-toimisto, ELY-keskus, Satakuntaliitto ja henkilöstön edustajat. Satakunnan kuntajohtajien kokouksessa huhtikuussa päädyttiin viemään valmistelua eteenpäin kahtena erillisenä työllisyysalueena, jossa Porin kanssa samassa työllisyysalueessa olisivat mukana Karvia, Jämijärvi, Kankaanpää, Siikainen, Merikarvia, Pomarkku, Ulvila, Nakkila, Harjavalta ja Kokemäki.

 Valmistelu etenee sopimusneuvotteluilla, joissa sovitaan kuntien kesken tulevan alueen järjestämismallista, yhteisestä toimielimestä, kustannusten jaosta, palveluverkosta ja muista yhteisistä toimintatavoista. Työllisyysalueen kuntien valtuustojen hyväksymä yhteistoimintasopimus ja palvelusuunnitelma tulee toimittaa valtiolle lokakuun loppuun mennessä. Käytännössä toimeenpano tulee toteuttaa vuoden 2024 aikana, jotta uudet työllisyysalueet voivat aloittaa 1.1.2025.

 Työllisyysalueen valmisteluryhmä esittää valmistelun tilannekatsauksen.

Kuntaliiton esittelymateriaali löytyy linkistä:  https://www.kuntaliitto.fi/talous-ja-elinvoima/tyollisyys/te-palvelut-2024-uudistus

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus kuulee työllisyysalueen valmisteluryhmän tilannekatsauksen, ja käy evästyskeskustelun valmistelun jatkamisen tueksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli työllisyysalueen valmisteluryhmän tilannekatsauksen, ja kävi evästyskeskustelun valmistelun jatkamisen tueksi.

___________________

Merkitään, että työllisyyspäällikkö Jenni Ketonen ja projektipäällikkö Piia Palmgrén olivat esittelemässä asiaa kello 15.05 - 16.14.

Merkitään, että Raisa Ranta saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 15.15.

Merkitään, että Mari Kaunistola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 15.16.

Merkitään, että Petri Huru saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 15.54.

Valmistelija

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2025 alusta voimaan astuva laki työvoimapalveluiden järjestämisestä siirtää vastuun työ- ja elinkeinopalveluista valtiolta kunnille. Satakunnan työllisyysalueen muodostamiseksi  työ- ja elinkeinoministeriöön on toimitettu yhteistoimintasopimus, työllisyysalueen järjestämissuunnitelma sekä kaikkien yhdentoista kunnan, Harjavalta, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen ja Ulvila, valtuustossa hyväksymä sopimus. Lisäksi ministeriöön toimitettiin toimitilojen vastaanottoilmoitus, jonka mukaan Porin kaupunki ottaa vastaan Porin Leijonan peruskorjattavat tilat sekä Kankaanpään TE-​toimiston.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää käydä evästyskeskustelun TE24-uudistuksen Satakunnan työllisyysalueen jatkovalmistelusta.

Päätös

Kaupunginhallitus kävi evästyskeskustelun TE24-uudistuksen Satakunnan työllisyysalueen jatkovalmistelusta.

________________________

Merkitään, että projektipäällikkö Piia Palmgren, työllisyyspäällikkö Jenni Ketonen ja hallintosuunnittelija Heidi Suominen olivat esittelemässä asiaa klo 8.16 - 9.31. 

Merkitään, että Arto Nurmi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 8.28.

Merkitään, että Arto Nurmi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen kello 9.48.

Merkitään, että kokous piti tauon kello 9.31 - 9.40.

Merkitään, että Timo Jauhiainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen kello 10.12.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.