Kaupunginhallitus, kokous 3.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 498 Vuoden 2024 tuloveroprosentin päättäminen

PRIDno-2023-3857

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä varainhoitovuoden kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Lain verotusmenettelystä 91 a §:n mukaan tulo- ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 55 §:n mukaan kunnanvaltuuston oli määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. Vuoden 2022 tuloveroprosentti oli 21,00, joten vuodelle 2023 tuloveroprosentiksi määrättiin 8,36.

Lain verotusmenettelystä 91 a §:n mukaan tuloveroprosentti on ilmoitettava prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella.

Talousarvioehdotus vuodelle 2024 on laadittu käyttäen 8,4 tuloveroprosenttia.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vt. rahoitusjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 päätetään 8,4 %.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.10.2023 jättää tämän asian pöydälle.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 päätetään 8,4 %.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.