Kaupunginhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 515 Kaupunginhallituksen käyttöön merkitys määrärahan vapauttaminen Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiön käyttöön (lisäpykälä)

PRIDno-2023-4138

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeiden mukaan, mikäli määräraha on merkitty talousarviossa kaupunginhallituksen käyttöön, toimialan tulee tehdä perusteltu esitys kaupunginhallitukselle määrärahan vapauttamisesta toimialan käyttöön.

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2023 talousarviokäsittelyn yhteydessä myöntää 0,1M€ tuen Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiölle. Talousarviossa mainitaan kaupunkikehityksen kärkikohteiden yhtenä tavoitteena Pelastusharjoitusalueen kansallisen ja kansainvälisen aseman vahvistaminen. Alueen houkuttelevuuden varmistamiseksi alueen harjoitusmahdollisuuksia tulee kehittää entisestään. Pelastusharjoitusaluesäätiön viranomais- ja yritysasiakasmäärät ovat viime vuosina lisääntyneet ja alue kaipaa uusien investointien lisäksi myös jatkuvaa kunnossapitoa. Kaupungin määrärahaa tullaan käyttämään niin uusien investointien suunnitteluun kuin alueen välttämättömien korjaustoimenpiteiden suorittamiseen, jotta harjoitusten turvallisuus pystytään varmistamaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää vapauttaa talousarviossa 2023 kaupunginhallituksen käyttöön merkityistä määrärahoista Pelastusharjoitusaluesäätiön käyttöön 100 000 euroa.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vapauttaa talousarviossa 2023 kaupunginhallituksen käyttöön merkityistä määrärahoista Pelastusharjoitusaluesäätiön käyttöön 100 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

___________________

Merkitään, että Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja) poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

  • Mari Kaunistola

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus päätti ottaa ylimääräisen asian käsittelyyn.

Tiedoksi

Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, Tuomas Hatanpää, Talous- ja hallintoyksikkö/Erja Haavisto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.