Kaupunginhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 514 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Henkilöstöjohtaja
Hankintapäätös:
§ 153 Aamiaisella asiantuntijan kanssa -puheenvuorot 2023, 27.10.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 154 Työkokemuslisän maksaminen, 27.10.2023

Palvelussuhdepäällikkö
Hankintapäätös:
§ 138 Vuosisidonnaisen lisän maksaminen, 31.10.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 132 Vuosisidonnaisen lisän maksaminen, 24.10.2023
§ 134 Vuosisidonnaisen lisän maksaminen, 31.10.2023
§ 167 Ammattialalisän maksaminen, 24.10.2023
§ 168 Ammattialalisän maksaminen, 24.10.2023
§ 169 Työkokemuslisän maksaminen, 24.10.2023
§ 170 Työkokemuslisän maksaminen, 24.10.2023
§ 171 Työkokemuslisän maksaminen, 24.10.2023
§ 172 Ammattialalisän maksaminen, 30.10.2023
§ 173 Työkokemuslisän maksaminen, 30.10.2023
§ 174 Työkokemuslisän maksaminen, 31.10.2023
§ 175 Työkokemuslisän maksaminen, 31.10.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.