Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 445 Esitys Porin kaupungin vanhusneuvoston edustajasta Satakunnan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon

PRIDno-2023-3700

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Lain hyvinvointialueesta 32 §:n mukaan vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 312 asettanut vanhusneuvoston toimikaudeksi 2023-2025  ja nimennyt sen jäsenet ja varajäsenet.

Vanhusneuvosto päätti 26.9.2023 § 29 esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää Satakunnan hyvinvointialueelle, että Satakunnan hyvinvointialueen vanhusneuvostossa jatkavat edustajana Britta Raitala ja varaedustajana Osmo Pulli Porin kaupungin vanhusneuvoston jäsenistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää Satakunnan hyvinvointialueelle, että Satakunnan hyvinvointialueen vanhusneuvostossa jatkavat edustajana Britta Raitala ja varaedustajana Osmo Pulli Porin kaupungin vanhusneuvoston jäsenistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan hyvinvointialueen kirjaamo/kirjaamo@sata.fi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.