Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 447 Porin kaupungin omistajapoliittisten linjausten päivittäminen

PRIDno-2023-1864

Valmistelija

  • Lauri Kilkku, vt. rahoitusjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi
  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevat kaupungin omistajapoliittiset linjaukset kokouksessaan 22.3.2021. Linjauksissa todetaan, että omistajapolitiikkaa käsitellään ja päivitetään yhteisöjen omistusta koskevien strategisten linjausten sekä pitkän aikavälin toiminnallisten tavoitteiden osalta tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa valtuustokaudessa. Kuluvan valtuuskauden aikana ei ole vielä päivitetty linjauksia.

Omistajapoliittisiin linjauksiin sisältyvät kuvaus kaupungin omistajapolitiikasta ja kuntalain edellyttämät omistajaohjauksen periaatteet. Linjauksissa määritellään muun muassa, missä tehtävissä ja millä intressillä kaupunki on mukana omistajana sekä minkä toimintaperiaatteiden mukaan konsernia ohjataan ja valvotaan. Omistajapoliittisten linjausten tarkoitus on tukea konsernijohdon työtä ja yhteisöjen toimintaa pitkällä tähtäimellä.

Päivitystä on valmisteltu kaupunginhallituksen ohjauksessa ja yhteistyössä strategisten tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kanssa. Päivityksessä on pyritty tiivistämään linjauksia ja rohkaisemaan aktiivisempaan omistajaohjaukseen. Taustalla vaikuttaa myös sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirtyminen Satakunnan hyvinvointialueen vastuulle, mikä korostaa tytäryhtiöiden roolia kaupungin omistusrakenteessa.

Asia palautettiin jatkovalmisteluun kaupunginhallituksen kokouksessa 2.10.2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kaupungin omistajapoliittiset linjaukset liitteen mukaisina. Linjaukset tulevat voimaan 23.10.2023.

Toimintaympäristön muutosten vuoksi tärkeitä kiinteistöosakeyhtiöitä Kiinteistö Oy Domus Arctopolis, Porin Toimitilat Oy ja Sampolan Palvelukeskus Oy:tä ohjataan strategisten yhtiöiden tavoin.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

_____________________

Asian käsittelyn aikana esteelliset poistuivat seuraavasti:

Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, toimitusjohtajan läheinen)

Länsirannikon Koulutus Oy: Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy)

Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö: Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja)

Porin Linja-autoasemakiinteistö Oy: Laura Pullinen, (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen lähisukulainen)

Prizztech Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen lähisukulainen)

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Henna Kyhä (palvelussuhdejäävi, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy)

Suisto Kiinteistöt Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja)

Suisto Kiinteistöt Oy: Jyrki Levonen (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen)

Esteellisyys

  • Osan pykälää Mari Kaunistola, Lauri Kilkku, Henna Kyhä, Jyrki Levonen, Arto Nurmi, Laura Pullinen, Raisa Ranta

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.