Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 442 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jari Hakala ja Bia Kaski (varalla Arto Nurmi).

Pöytäkirja tarkastetaan 16.10.2023.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Hakala ja Bia Kaski (varalla Arto Nurmi).

Pöytäkirja tarkastetaan 16.10.2023.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.