Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 457 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Perustelut

Kaupunginhallitus käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavat asiat:

§ Kahden eri testamentin varojen siirto Satakunnan hyvinvointialueelle, julkisuuslaki 24 §:n 1 momentin 23- kohdan nojalla.

§ Sisäisen tarkastuksen vuoden 2023 seurantaraportointi 2 / 2023, julkisuuslaki 24 §:n 1 momentin 17- kohdan nojalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.